Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Filter

Overzicht filteren

Werken in het onderwijs

Er zijn vele vacatures beschikbaar in deze sector. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, beschermd via de leerplicht. Met de overheid wordt er momenteel gekeken naar mogelijkheden voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Er wordt overlegd hoe de werkdruk voor leraren verlaagd kan worden en over een verhoging van het loon. In de afgelopen jaar is er onder andere al een besluit genomen over een nieuwe cao en betere salarissen. Dat is alvast een stap in de goede richting.

Werkzaamheden in het onderwijs

Er zijn diverse functies binnen het onderwijs waaruit je kunt kiezen. Bijvoorbeeld, als docent ben je verantwoordelijk voor het overbrengen van lesstof aan studenten, het opstellen van lesplannen, het ontwikkelen van lesmateriaal, het beoordelen van hun werk en het begeleiden van hen tijdens hun leertraject.

Een andere functie is die van conrector, waarin je een leidinggevende rol vervult binnen een onderwijsinstelling. Hierbij coördineer je verschillende aspecten van het schoolbeleid, ondersteun je de schooldirecteur, zorg je voor een veilige en gestructureerde leeromgeving, beheer je personeelszaken en onderhoud je contacten met ouders en externe partijen.

Daarnaast heb je de rol van roostermaker, waarbij je verantwoordelijk bent voor het opstellen van het lesrooster voor zowel docenten als studenten. Hierbij houd je rekening met verschillende factoren zoals beschikbaarheid van lokalen, docenten en specifieke taakvereisten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van functies binnen het basisonderwijs. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, zoals die van conciërge of vakdocent. Het basisonderwijs biedt een breed scala aan carrièremogelijkheden voor mensen met diverse achtergronden en vaardigheden.

(foto)

Bedrijven met onderwijs vacatures in Maastricht

Het Nederlandse onderwijssysteem

Het systeem in Nederland kent vele niveaus. Ongeveer van zijn vierde tot en met zijn twaalfde levensjaar gaat een kind naar de basisschool. Hier staan meesters en juffrouwen voor de klas die de kinderen elementaire onderdelen onderwijzen zoals rekenen en taal. Je kunt op verschillende manieren die bevoegdheid krijgen, de meest gebruikelijke is door een opleiding te volgen aan de pabo. Vanaf het derde jaar ga je je dan specialiseren. Er kan hierbij gekozen worden voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar of voor de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar.

Vanaf het voortgezet onderwijs wordt het systeem verdeeld in niveaus. Zo heb je vwo, havo of vmbo, waarbij het vmbo weer is onderverdeeld in vier leerwegen. Bij al deze niveaus staan leraren voor de klas met een specialisatie richting een vakgebied en niveau. Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan het vmbo, onderbouw havo, onderbouw vwo en het praktijkonderwijs. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je ook lesgeven aan de bovenbouw van de havo en het vwo.

Het is ook mogelijk om te werken op hoge scholen of universiteiten. Limburg kent hogescholen voor alle vakgebieden, van techniek tot aan economie. Ook op universitair niveau zijn bijna alle richtingen vertegenwoordigd, o.a. rechten, psychologie en informatica. Het is hier mogelijk om na een studie te hebben gevolgd op welk gebied dan ook, een pre-master en master te gaan doen richting het gebied waarin je graag les zou willen geven.

Andere leuke vacatures in het Onderwijs 

(foto)

Hier zijn enkele organisaties die vacatures aanbieden in het basisonderwijs in Maastricht! Klik op de onderstaande links om de nieuwste vacatures te bekijken. Misschien vind je wel de baan van je dromen.

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?