Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Filter

Overzicht filteren

Werken in het onderwijs

Er zijn vele vacatures in deze sector. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, beschermd via de leerplicht. De sector is constant in ontwikkeling en samen met de overheid wordt er gekeken naar mogelijkheden voor betering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zo wordt er overlegd hoe de werkdruk verlaagd kan worden en over een verhoging van het loon. In de afgelopen jaar is er onder andere al een besluit genomen over een nieuwe cao en betere salarissen.

Het Nederlandse onderwijssysteem

Het systeem in Nederland kent verschillende niveaus. Van zijn vierde tot en met zijn twaalfde levensjaar gaat een kind naar de basisschool. Hier staan meesters en juffrouwen voor de klas die de kinderen elementaire onderdelen onderwijzen zoals rekenen en taal. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze bevoegdheid te krijgen, de meest gebruikelijke is door een opleiding te volgen aan de pabo. Vanaf het derde jaar ga je je specialiseren. Hierbij kan gekozen worden voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar of voor de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar.

Vanaf het voortgezet onderwijs wordt het systeem verdeeld in verschillende niveaus. Zo heb je vwo, havo of vmbo, waarbij het vmbo weer is onderverdeeld in vier leerwegen. Bij al deze niveaus staan leraren voor de klas die zich hebben gespecialiseerd richting een vakgebied en niveau. Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan het vmbo, onderbouw havo, onderbouw vwo en het praktijkonderwijs. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je ook lesgeven aan de bovenbouw van de havo en het vwo.

Het is ook mogelijk om te werken op hoge scholen of universiteiten. Limburg kent hogescholen voor alle vakgebieden, van techniek tot aan economie. Ook op universitair niveau zijn bijna alle richtingen vertegenwoordigd, o.a. rechten, psychologie en informatica.

Banen in deze branche

Het onderwijs reikt nog verder dan alleen het begrip leraar. Binnen de bedrijfstak zijn er meer jobs nodig om de scholen en instellingen draaiende te houden. Denk aan functies als roostermaker, conciërge, decaan, pedagogisch medewerker en loopbaanbegeleider. Deze dragen allemaal bij aan een goede leer- en werkomgeving.

Werkgevers in de regio

Er zijn een aantal grote onderwijsinstellingen in Limburg, zoals Yuverta.

Verder zijn er veel basisscholen en zeven middelbare scholen van alle niveaus waar je terecht kunt. Basisscholen zijn vaak aangesloten bij een overkoepelende stichting die hen ondersteunt, adviseert en faciliteert. Innovo en Stichting Swalm en Roer zijn actief in de regio Midden-Limburg. De laatstgenoemde onderwijst, met 23 scholen in de gemeenten Roermond en Roerdalen, 5.592 leerlingen met meer dan 570 medewerkers. SOML is ook een stichting die stevig is verankerd in de regio Midden-Limburg gespecialiseerd in het middelbaar onderwijs. Niet alleen de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal in het beleid, ook het ontwikkelen van medewerkers. Deze werkgever faciliteert professionalisering door bijvoorbeeld coaching, scholing en intervisie.

Voor het hoger onderwijs zijn er ook genoeg mogelijkheden in het aanbod van werkgevers. Twee universiteiten en een aantal hogescholen zijn in Limburg gevestigd. Maastricht University is de grootste universiteit en Zuyd Hogeschool is de grootste hbo onderwijsinstelling van Limburg. Deze instellingen zijn breed georiënteerd waardoor je met verschillende achtergronden daar terecht kunt.

Hoeveel vacatures zijn er in Roermond?

Er zijn 11 vacatures in Roermond.

Welke soorten banen zijn er beschikbaar in Roermond?

In Roermond vind je een breed scala aan vacatures variërend van deeltijdbanen en fulltime posities tot stageplekken in verschillende sectoren zoals zorg, onderwijs en technologie.

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?