Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!

 

Feedbackbeleid voor Banenrijklimburg
 

Bij Banenrijklimburg streven we naar een cultuur van continue verbetering en open communicatie. Feedback is een waardevol instrument waarmee we onze prestaties kunnen evalueren, groeikansen kunnen identificeren en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dit Feedbackbeleid legt de richtlijnen vast voor het verzamelen, geven en ontvangen van feedback binnen onze organisatie.

Doel van het Feedbackbeleid

Het Feedbackbeleid heeft als doel:

 • Een gestructureerd kader bieden voor het verzamelen en verwerken van feedback.
 • Een cultuur van open communicatie en groei bevorderen.
 • Medewerkers, managers en het leiderschapsteam richtlijnen bieden voor het effectief geven en ontvangen van feedback.
 • Een constructieve omgeving creëren waarin feedback wordt gezien als een kans voor ontwikkeling en verbetering.

Verzamelen van Feedback

 • Continue Feedback: Feedback moet een doorlopend proces zijn en kan op elk moment worden gegeven of ontvangen.
 • Diverse Kanalen: Feedback kan mondeling, schriftelijk, anoniem of niet-anoniem worden gegeven via verschillende kanalen, waaronder vergaderingen, e-mails, enquêtes, en feedbacktools.
 • Gericht op Gedrag: Feedback moet gericht zijn op specifiek gedrag, prestaties of resultaten, en moet constructief en respectvol worden geformuleerd.
 • Regelmatige Evaluatie: Het Feedbackbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt om te blijven voldoen aan de behoeften van onze organisatie.

Geven van Feedback

 • Specifiek en Concreet: Feedback moet specifiek en concreet zijn, met vermelding van observaties en feiten.
 • Gebaseerd op Waarneming: Feedback moet gebaseerd zijn op persoonlijke observaties en ervaringen, niet op aannames of vooroordelen.
 • Constructief en Positief: Feedback moet constructief en positief geformuleerd zijn, met nadruk op groeikansen en verbetering.
 • Tijdig: Feedback moet tijdig worden gegeven, zodat het relevant is voor de situatie en kan bijdragen aan onmiddellijke verbetering.

Ontvangen van Feedback

 • Open Houding: Ontvangers van feedback moeten een open houding aannemen en actief luisteren naar de feedback die wordt gegeven.
 • Vragen om Verduidelijking: Indien nodig moeten ontvangers om verduidelijking vragen om een beter begrip van de feedback te krijgen.
 • Bedanken en Waarderen: Ontvangers moeten de feedback bedanken en waarderen, ongeacht of deze positief of negatief is.
 • Actiegericht: Ontvangers van feedback moeten actief streven naar verbetering en actie ondernemen op basis van de ontvangen feedback.

Verwerking van Feedback

 • Evalueren en Prioriteren: Ontvangen feedback moet worden geëvalueerd en geprioriteerd op basis van relevantie en impact.
 • Actieplan Ontwikkelen: Op basis van de ontvangen feedback moeten actieplannen worden ontwikkeld om de identificeerde gebieden voor verbetering aan te pakken.
 • Opvolging en Terugkoppeling: De voortgang van de genomen acties moet regelmatig worden opgevolgd en teruggekoppeld aan alle betrokkenen.

Conclusie

Dit Feedbackbeleid is een integraal onderdeel van onze inzet voor een cultuur van continue verbetering en open communicatie. Alle medewerkers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het feedbackproces en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van onze organisatie.

Over ons

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?