Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!

 

Corrections Policy van Banenrijklimburg
 

Bij Banenrijklimburg streven we naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in al onze communicatie en informatieverspreiding. We erkennen echter dat fouten kunnen optreden, en daarom hebben we deze Corrections Policy opgesteld om een transparant en effectief proces te bieden voor het corrigeren van onjuiste informatie.

Doel van de Corrections Policy

Het doel van deze Corrections Policy is om:

 • Een gestructureerd kader te bieden voor het identificeren en corrigeren van onjuiste informatie.
 • Transparantie en geloofwaardigheid te bevorderen door openlijk fouten te erkennen en te corrigeren.
 • Het vertrouwen van onze stakeholders te behouden door snel en adequaat te reageren op fouten in onze communicatie.
 • Identificatie van Fouten
 • Interne Monitoring: We zullen proactief onze communicatie monitoren om eventuele fouten of onjuistheden te identificeren.
 • Rapportage door Stakeholders: We moedigen onze stakeholders aan om eventuele fouten te melden die ze tegenkomen in onze communicatie, via e-mail, telefoon of andere geschikte kanalen.
 • Onafhankelijke Verificatie: Indien nodig zullen we externe bronnen raadplegen om de juistheid van informatie te verifiëren en eventuele fouten te identificeren.

Procedure voor Correcties

 • Snelle Reactie: Zodra een fout is geïdentificeerd, zullen we zo snel mogelijk actie ondernemen om de fout te corrigeren.
 • Transparante Communicatie: We zullen openlijk communiceren over de fout en de corrigerende acties die zijn ondernomen, met vermelding van de oorspronkelijke fout en de juiste informatie.
 • Corrigerende Maatregelen: Afhankelijk van de aard en de ernst van de fout, zullen we passende corrigerende maatregelen nemen, variërend van het bijwerken van online content tot het verstrekken van verontschuldigingen aan betrokken partijen.
 • Herzieningsproces: We zullen ons intern proces voor kwaliteitscontrole herzien om te bepalen hoe de fout is ontstaan en om te voorkomen dat vergelijkbare fouten in de toekomst optreden.

Communicatie van Correcties

 • Publicatie van Correcties: Correcties zullen op een prominente en toegankelijke plaats worden gepubliceerd, bijvoorbeeld op onze website of in onze nieuwsbrief, afhankelijk van het kanaal waarin de oorspronkelijke fout is opgetreden.
 • Melding aan Stakeholders: Indien relevant zullen we stakeholders die mogelijk zijn beïnvloed door de fout op de hoogte stellen van de correctie en de juiste informatie verstrekken.
 • Transparante Communicatie: We zullen openlijk communiceren over het corrigeren van de fout, met vermelding van de reden voor de correctie en de genomen corrigerende acties.

Verantwoordelijkheid en Toezicht

Aangewezen Verantwoordelijke: De manager van Banenrijklimburg is samen met de marketing medewerkers verantwoordelijk voor het identificeren, verifiëren en corrigeren van fouten in onze communicatie.

Toezicht en Evaluatie: De manager van Banenrijklimburg zal toezicht houden op de implementatie van deze Corrections Policy en de effectiviteit ervan regelmatig evalueren tijdens de werkbesprekingen.

Het naleven van deze Corrections Policy is van essentieel belang voor het behoud van onze integriteit en geloofwaardigheid als organisatie. We streven ernaar om transparant en responsief te zijn bij het corrigeren van fouten en zullen blijven werken aan het verbeteren van onze processen om fouten in de toekomst te minimaliseren.

Fouten, aanbevelingen of suggesties kunnen worden ingediend via email naar het volgende adres: [email protected]

Over ons

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?