Kandidaten
/_images_upload/X7KQo9e_UAZm6WoW.png
Alle vacatures in Limburg onder één dak!

Zit er een vacature voor jou tussen?

/_images_upload/X743uFzL8EMCpPq_.jpg
Focus op jouw carrière
Schrijf je in voor onze Job Alert!
Snel zoeken

Beleidsmedewerker Samenleving/Jeugd

Functieomschrijving


Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.
Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

BELEIDSMEDEWERKER SAMENLEVING/ JEUGD (0,9 fte)


Wat houdt de functie in?

 • Je beheert, onderhoudt en borgt processen en werkafspraken op het gebied van Jeugdzorg, op basis van coördinerende taken en hebt hierover inhoudelijke afstemming met de Beleidsadviseur Samenleving/ Jeugd. Waar nodig treed je actief sturend op naar collega’s en ketenpartners;
 • Je draagt (mede) zorg voor beleidsontwikkeling op het gebied van Jeugdzorg;
 • Je draagt (mede) zorg voor een bijdrage aan het collegeprogramma en monitort afspraken uit het collegeprogramma;
 • Je levert (mede) een bijdrage aan de inkoop en aanbesteding van zaken op het gebied van Jeugd;
 • Je werkt samen in regionaal verband en adviseert de portefeuillehouder dienaangaande;
 • Je draagt zorg voor kwaliteitsbeheer op het gebied van Jeugd, je coördineert projecten die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van het team;
 • Je draagt zorg voor het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het vastgestelde uitvoeringsbeleid;
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert;
 • Je communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners en andere belanghebbenden en maakt afspraken met betrekking tot de uitvoering van Jeugd;
 • Je verricht overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO+ opleidingsniveau;
 • Richting: sociaal juridische dienstverlening, welzijn;
 • Gedegen kennis van Jeugd, beleidsontwikkeling, kwaliteitstoetsing/ uitvoering ;
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen op het eigen terrein;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te doorzien en zelfstandig op te pakken;
 • Hoge tot een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.756 - € 4.048, functionele schaal 10 tussen € 2.973 - € 4.494 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 32,4-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (34,2 uur per week) of volledige ADV (36 uur per week);
 • Het Individueel Keuze Budget (17,05%, t.b.v. uitruil van arbeidsvoorwaarden);
 • Pensioenopbouw bij het ABP;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/ Uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie
ga naar
www.gemeentebeek.nl.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test maakt deel uit van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Jeroen Hengst, Hoofd afdeling Samenleving (tel. 046 - 43 89 211).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 7 december a.s. inclusief CV (in word/pdf formaat) digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature2@gemeentebeek.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 december (middag) en 17 december (ochtend). Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Beek

Opdrachtgever

Gemeente Beek

Publicatiedatum

20.11.2020