Welkom bij Banenrijklimburg, dé vacaturebank van Limburg!
Welkom bij Banenrijklimburg!

Vind hier de vacature die bij jou past!

Alle vacatures in Limburg onder een dak
Alle vacatures in Limburg onder één dak

Vind hier je nieuwe uitdaging!

Direct solliciteren bij werkgevers in Limburg
Direct solliciteren bij werkgevers in Limburg
Bekijk direct meer dan 400 vacatures!
Snel zoeken

Beleidsadviseur Samenleving

Functieomschrijving

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in
bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk)
ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de
ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.
Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek
werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.
Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden,
ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers
biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij
aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze
wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte,
Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van
Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) alsmede
de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante
beleidsvelden.
De afdeling Samenleving heeft tot taak om:

 • Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van
  de gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de
  klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • De inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot
  maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:


Beleidsadviseur Samenleving (1,0 fte)


Wat houdt de functie in?

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en adviseren over beleid rondom Participatiewet,
  Sociale werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid, Minimabeleid, Inburgering en
  Schuldhulpverlening;
 • Je biedt ondersteuning aan bestuurders bij (externe) overleggen;
 • Je zoekt verbinding met andere beleidsvelden zoals economie, wmo, jeugd en onderwijs;
 • Je onderhoudt het netwerk met andere gemeenten, werkgevers, subsidierelaties en uitvoeringsorganisaties;
 • Je verzorgt beleidsnota’s en college- en raadsvoorstellen;
 • Je bent belast met het verzamelen, analyseren en beoordelen van interne en externe informatie;
 • Je bent accounthouder gemeenschappelijke regelingen (Sittard-Geleen en Vixia), stemt
  af, beoordeelt de aangeleverde (financiële) rapportages, rapporteert hierover aan het
  gemeentebestuur en treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de documenten (cijfers en teksten) in het
  kader van de P+C cyclus;
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert;
 • Je communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners
  en belanghebbenden;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO tot HBO+ opleidingsniveau;
 • Richting: participatie, financieel, juridisch
 • 2 - 3 (relevante) ervaringsjaren;
 • Gedegen kennis van complexe intergemeentelijke dossiers op financieel en bestuurlijk
  gebied;
 • Aanvullende cursussen/opleidingen op het eigen taakveld;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Incidenteel operationeel leidinggeven (bijv. in projectorganisaties);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, resultaatgerichtheid
  / realisatie van doelen, visie, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie,
  samenwerken.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na
  een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze
  kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 10 tussen € 2.795 - €
  4.225, functionele schaal 11 tussen € 3.348 - € 4.859, uitloopschaal 12 tussen € 4.022
  - € 5.520 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling).
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week)
  of volledige ADV (40 uur per week).
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel
van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker A. Voor meer informatie
over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde
competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze
functie kunnen ingewonnen worden bij Jeroen Hengst, Hoofd afdeling Samenleving (tel. 046
- 43 89 211).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 1 oktober a.s. digitaal te richten
aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature3@gemeentebeek.nl .
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 oktober (ochtend) en 9 oktober (ochtend).
Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te
nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).


Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Beek

Opdrachtgever

Gemeente Beek

Publicatiedatum

14.09.2018