Kandidaten
/_images_upload/X7KQo9e_UAZm6WoW.png
Alle vacatures in Limburg onder één dak!

Zit er een vacature voor jou tussen?

/_images_upload/X743uFzL8EMCpPq_.jpg
Focus op jouw carrière
Schrijf je in voor onze Job Alert!
Snel zoeken

Activiteitenbegeleider

Functieomschrijving

Buro Andersom biedt individuele begeleiding aan mensen met een persoonlijke en vaak complexe vraag om hulp. Wij helpen deze mensen weer op weg. Dit kan betekenen het zoeken naar een geschikte woonplek, het bouwen van een stevig netwerk, het leren omgaan met verslaving of het op orde brengen van de financiële situatie. Dit alles met het doel voor de cliënt om de draad weer op te kunnen pakken en naar de toekomst te durven kijken. Ons werkgebied is Noord- en Midden-Limburg.

Functieomschrijving

De Activiteitenbegeleider geeft vanuit de missie en visie van Buro Andersom invulling aan het (gedragsmatig) begeleiden van cliënten uitvoeren van dagbestedingsactiviteiten. De Activiteitenbegeleider ondersteunt mensen bij het meedoen in de samenleving en bij het zo goed en zelfstandig mogelijk leven. Het gaat om cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Er is doorgaans sprake van een dubbele diagnose en diverse problematieken, waaronder financiële problematiek, justitieel verleden, verslaving, sociale problematiek en agressie en geweld. De Activiteitenbegeleider denkt en handelt vanuit een systeemperspectief met aandacht voor zowel het cliëntsysteem als het brede sociale systeem rondom de cliënt (maatschappij).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunt samen met andere hulpverleners de cliënten bij (praktische) problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
 • Organiseren van gevarieerde dagbestedingsactiviteiten.
 • Stimuleren, begeleiden en observeren van de cliënten tijdens de dagbestedingsactiviteiten.
 • Bewaken van een veilig en sociaal klimaat binnen de groep van cliënten die gezamenlijk deelnemen aan de dagbestedingsactiviteiten.
 • Verschaffen van advies aan betrokkenen (zoals familieleden, vrienden en buren).
 • Werkt samen met andere hulpverleners en in samenspraak met de cliënt aan gedragsontwikkeling van de cliënt.
 • Hanteert als uitgangspunt het maximaliseren van zelfredzaamheid van de cliënt en maatschappelijke participatie naar vermogen.
 • Denkt en handelt vanuit verschillende perspectieven en weet de verbinding te leggen tussen de domeinen zorg en welzijn, werk en scholing.
 • Bedenkt interne en externe activiteiten voor de cliënt ter ondersteuning van het begeleidingstraject en geeft mede invulling aan de uitvoering van deze activiteiten.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor de cliënt, signaleert directe en indirecte hulpvragen en herkent het probleemgebied van waaruit deze hulpvragen resulteren.
 • Draagt samen met andere hulpverleners zorg voor het deskundig analyseren, beoordelen en oplossen van probleemsituaties.
 • Signaleert (individuele) ontwikkelingen en stuurt, adviseert en ondersteunt de cliënt hierbij.
 • Werkt op basis van de zorgplan- en rapportagesystematiek zoals deze door de organisatie voorgeschreven zijn.
 • Registreert en rapporteert op professionele wijze over de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Treedt als vertegenwoordiger op van de cliënt in contacten met vertegenwoordigers van het cliëntsysteem, het brede (sociaal-maatschappelijke) systeem en andere externe contacten.

Wij vragen

 • Je beschikt minimaal over een relevante afgeronde MBO-opleiding, aangevuld met aantoonbaar HBO-werk en denkniveau.
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je hebt gevoel voor humor en relativeringsvermogen.
 • Je hebt aantoonbare kennis van psychiatrie en verslaving.
 • Je neemt initiatief, bent vindingrijk en creatief en kunt buiten de geijkte kaders denken.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met ICT in de zorg.
 • Je bent analytisch en werkt oplossingsgericht, daarnaast ben je communicatief en sociaalvaardig, klantgericht en goed in het onderhouden van contacten.
 • Je werkt zelfstandig en kunt omgaan met de externe netwerken van de klant.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs BE en auto.

Dienstverband

Er wordt een contract geboden voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging dan wel onbepaalde tijd.

Werktijden

Werktijden zijn afhankelijk van de locatie en de hulpvraag van de cliënt.

Salaris

 • Salaris is conform CAO Sociaal Werk.
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken.

Solliciteren

Organisatie Buro Andersom
E-mail personeelsadministratie@buro-andersom.nl
Adres Koninginneplein 11, 5951 LC Belfeld

Overig

Je sollicitatiebrief en CV zien we graag tegemoet, deze kunnen gestuurd worden naar personeelsadministratie@buro-andersom.nl

De eerste gesprekken vinden plaats op 10 december 2020.

Contactpersoon naam Clint Theunissen
Plaatsingsdatum 23/10/2020
Sluitingsdatum 04/12/2020

Locatie

Belfeld

Opdrachtgever

Buro Andersom

Publicatiedatum

09.11.2020