Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
22-10-2020

Zorgverlof, hoe werkt het?

Zorgverlof is het verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die zij nodig hebben. In deze blog lees je meer informatie over wanneer werknemers recht hebben op zorgverlof, of dit betaald verlof betreft en hoe werknemers dit kunnen aanvragen.

 

 


Zorgverlof heeft een bredere reikwijdte dan andere soorten verlof. Waar andere verlofregelingen vaak specifiek in het gezinsverband gelden, denk aan ouderschapsverlof, kan zorgverlof ook worden opgenomen om mantelzorg te verlenen aan iemand buiten het eigen gezin, zoals overige familieleden of bekenden. Steeds meer werknemers verlenen vandaag de dag mantelzorg, ongeveer 33% van de volwassen Nederlanders geeft een vorm van mantelzorg. Deze mensen zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in hun omgeving.

Zorgverlof tijdens de coronacrisis
Door de corona pandemie is het aantal vragen omtrent zorgverlof toegenomen. Wat zijn de regels bijvoorbeeld wanneer een werknemer voor familieleden moet zorgen of zijn/haar kinderen moet opvangen?

Je mag een werknemer niet verplichten om vakantie of onbetaald verlof op te nemen, tenzij dit in het contract of in de cao voor jouw bedrijf staat. In sommige gevallen kun je calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven van maximaal twee weken. Dan betaal je minimaal 70% van het loon door. Indien de situatie het vereist mag je werknemer ook langdurig zorgverlof opnemen, maximaal zes weken. Over deze uren hoef je geen loon te betalen. Geef je werknemer in ieder geval de tijd om voor opvang te zorgen. Maak in overleg met je werknemer afspraken en leg deze vast.

Hoeveel zorgverlof mag een werknemer opnemen?
Bij kortdurend zorgverlof heeft je werknemer recht op maximaal twee maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt (= 2 weken). Als ondernemer verleen je dit aan werknemers die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden. Let op: dit is alleen het geval als de werknemer de enige persoon is die deze zorg kan geven.
Bij langdurend zorgverlof kan een werknemer in een jaar maximaal zes maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt opnemen, dus maximaal zes weken. Dit verlof verleen je aan werknemers die voor langere tijd voor een naaste met een levensbedreigende ziekte moeten zorgen.

Wanneer is zorgverlof betaald?
Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers minstens 70% van het loon doorbetaald. Kom het salaris daarmee onder het minimumloon, dan ben je verplicht om dit minimumloon te betalen. Wel bouwt de werknemer vakantie-uren op over de uren waarover hij/zij verlof heeft opgenomen. Bij langdurend zorgverlof heb je geen verplichting om door te betalen.

Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?
Werknemers die kortdurend zorgverlof op willen nemen moeten dit zo snel als mogelijk bij jou melden. Als ondernemer kun je vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een afspraakbevestiging van het ziekenhuis. Werknemers die langdurig zorgverlof op willen nemen moeten dit schriftelijk bij jou aanvragen. Dit dienen zij minstens twee weken voorafgaand aan het verlof te doen. Ook hier mag je als ondernemer om bewijs vragen.

Kun je zorgverlof weigeren?
Wanneer een van je werknemers zorgverlof opneemt, heeft dat natuurlijk consequenties voor jou als ondernemer. Want wie gaat bijvoorbeeld zijn/haar taken waarnemen gedurende deze periode? Het heeft dus uiteraard een impact op jouw organisatie, waardoor je wellicht twijfelt over het weigeren van zorgverlof. Hier geldt: zorgverlof mag je alleen weigeren wanneer je bedrijf daardoor ernstig in de problemen raakt. Als je werknemer al met verlof is gegaan, mag je dit niet meer stopzetten.

Door een werknemer zorgverlof toe te kennen, kun je hem/haar ondersteunen in een moeilijke periode. Dit heeft uiteraard een positief effect op de werk-privébalans van je werknemers. Een goede werk-privébalans heeft vaak directe gevolgen voor jouw onderneming. Zo is er sprake van fors minder ziekteverzuim bij bedrijven waar werknemers een goede privé-werkbalans hebben!

Bron: Ondernemen met Personeel

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?