Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
06-07-2018

Werknemer behoudt recht op bonus en salarisverhoging door werkgever, ondanks door partijen gesloten vaststellingsovereenkomst!


Werkgevers en werknemers sluiten regelmatig met elkaar een vaststellingsovereenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd die zij met elkaar gemaakt hebben over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
In principe zou daarmee dan ook alles moeten zijn afgedaan, althans dat zou je verwachten. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat partijen vervolgens discussie krijgen over de uitvoering van de gemaakte afspraken.
De ene partij stelt bijvoorbeeld toch nog een vordering op de andere partij te hebben. Die andere partij ontkent dat bij hoog en laag, en beroept zich daarbij vaak op de finale kwijting die partijen elkaar vaak verleend hebben, en welk beding bijna standaard is opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.
Onlangs schreven wij al dat een werkgever ná het sluiten van een vaststellingsovereenkomst al eventuele schade, die is ontstaan door frauduleus handelen van een werknemer, op de werknemer kan verhalen.

Maar ook andersom komt voor, namelijk dat een werknemer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst nog aanspraak maakt op betaling van een bonus en salarisverhoging. Dit was onlangs aan de hand in een zaak waarover het gerechtshof ’s-Hertogenbosch moest oordelen.

Meer hierover kunt u hier lezen: https://www.spee-advocaten.nl/nieuwsbrieven#1

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?