Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
17-05-2023

Werkgevers zetten vooral financiële middelen in bij werving en behoud van werknemers

Negen op tien werkgevers heeft te maken met een personeelstekort. Om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige werknemers te behouden, zetten werkgevers alle beschikbare middelen in, met name financiële middelen. Volgens onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 415 werkgevers van AWVN (de grootste werkgeversvereniging van Nederland), is het duidelijk dat er behoefte is aan langetermijnoplossingen om de krapte aan te pakken.

Aanbrengpremie populair

De aanbrengpremie blijkt het meest gangbare middel te zijn om nieuwe medewerkers aan te trekken, zo geeft 60% van de werkgevers aan deze maatregel te gebruiken. Daarnaast tonen werkgevers bereidheid om andere methoden toe te passen om personeel aan te trekken. Zo is 45% van hen bereid om nieuw personeel hoger in de salarisschaal te plaatsen.

Een vast contract aanbieden

Het blijkt lastig voor werkgevers om nieuw personeel te behouden. Dit geldt zelfs met een aanbod van een vast contract, zoals aangegeven door 44 procent van hen. Hierdoor maken veel werkgevers de keuze om externe medewerkers in te huren. Vier van de vijf werkgevers geven aan dit te doen vanwege de tekorten aan (vast) personeel.

Werkdruk neemt toe

Hoewel werkgevers veel inspanningen leveren, blijft het uitdagend om personeel te behouden. Dit leidt tot een toename van de werkdruk voor het personeel, wat wordt bevestigd door eerdere bevindingen uit een onderzoek van AWVN.

Zorgen om concurrentie

Uit het rapport van AWVN blijkt dat werkgevers zich ernstige zorgen maken over de negatieve effecten van de toenemende concurrentie op het gebied van personeel. Deze situatie leidt tot aanzienlijke kosten, een hoog verloop van werknemers en het verlies van waardevolle kennis en ervaring.

Duurzame oplossingen voor krapte

Werkgevers realiseren zich dat financiële maatregelen op zichzelf niet afdoende zijn. Vooral omdat ze niet leiden tot een toename van het aantal mensen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er andere oplossingen op de lange termijn nodig om de krapte aan te pakken. Enkele van deze oplossingen zijn het implementeren van arbeidsbesparende technologie, het vergroten van het aantal gewerkte uren per persoon en het bevorderen van inclusief werven.

Bron: Hrpraktijk.nl
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?