Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
06-07-2018

Werkgevers worstelen met gespannen arbeidsmarkt

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt hebben HR-afdelingen steeds meer moeite met het invullen van openstaande vacatures. Terwijl er aanzienlijke verschillen zijn tussen de verschillende functiegebieden, geldt in de gehele markt breedte dat de schaarste aan talent aan het stijgen is. Als gevolg hiervan kennen organisaties ook steeds meer prioriteit toe aan het binden en inzetbaar houden van de al aanwezige medewerkers, naast dat ze zich extra inspannen om nieuwe mensen aan te trekken.

Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit de 2018/2019-editie van het jaarlijkse HR Trends-onderzoek van adviesbureau Berenschot, uitgevoerd in samenwerking met uitgeverij Performa en HR-softwareontwikkelaar Talentsoft. Voor de studie zijn 900 HR-verantwoordelijken in loondienst, directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs ondervraagd over hun ervaringen en hun verwachtingen voor het volgende jaar. De enquête vond dit keer plaats terwijl de spanningsmeter arbeidsmarkt van het CBS voor het eerst in negen jaar de kwalificatie ‘gespannen arbeidsmarkt’ aangeeft.

Net als in de voorgaande edities van het onderzoek werd de respondenten gevraagd of zij (1) momenteel problemen ondervinden bij de werving & selectie wegens krapte op de arbeidsmarkt en (2) de komende twaalf maanden problemen verwachten bij de werving & selectie wegens krapte op de arbeidsmarkt. Gekeken naar de resultaten hiervan sinds 2015, blijkt dat de hoeveelheid ondervonden problemen ieder jaar flink is toegenomen: in 2015 stelde nog maar 23% problemen te hebben, in 2016 was dat 36%, in 2017 56% en in 2018 al 71%. Opgeteld is sinds 2015 het aandeel van organisaties dat problemen ondervindt ruim verdrievoudigd, van krap een kwart naar bijna driekwart in 2018.

Wat bovendien opvalt, is dat hoewel de ondervraagde HR-verantwoordelijken steeds wel voorzagen dat de moeilijkheden omtrent werving en selectie zouden gaan toenemen, ze de mate van deze toename structureel hebben onderschat. Terwijl in 2015 27% problemen verwachtte te ervaren in het daaropvolgende jaar, bleek uiteindelijk 36% in 2016 problemen te hebben. Het jaar daarop was de discrepantie nog een stuk groter: 37% voorzag moeilijkheden voor 2017 maar 56% bleek ze uiteindelijk te ervaren. Desondanks zag men de toekomst daarna alsnog te rooskleurig: 63% voorspelde problemen voor 2018 en 71% kreeg er daadwerkelijk mee te maken. Voor 2019 verwacht 79% moeilijkheden. Of dit wederom een onderschatting is, zal nog moeten blijken.

Bron: Consultancy.nl

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?