Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
12-08-2016

Werkgelegenheid blijft stijgenHet totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend toegenomen. Deze toename komt voor rekening van werknemers, vooral het aantal banen voor uitzendkrachten nam sterk toe. Het aantal zelfstandigen nam juist iets af. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend en daalde het aantal werklozen met 16 duizend. De werkloosheid nam af van 6,5 naar 6,3 procent. In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.976 duizend banen. Er is nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230 duizend banen bijgekomen.

Minder zelfstandigen
Het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 45 duizend, terwijl het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend afnam. Er zijn nu ruim 2 miljoen zelfstandigen banen, oftewel één op de vijf banen is een zelfstandigen baan. Het aantal zelfstandigen nam jarenlang toe.

Aantal vacatures stijgt gestaag
Eind juni waren er in Nederland 155 duizend openstaande vacatures. Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. In totaal kwamen er in deze periode 64 duizend vacatures bij, gemiddeld 5 duizend per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna100 duizend lager dan de recordstand uit 2008.

Ruime arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt blijft ruim al loopt de spanning iets op. Halverwege 2008 waren het aantal vacatures en het aantal werklozen bijna met elkaar in evenwicht. Er was toen sprake van een gespannen arbeidsmarkt. Toen de financiële crisis inzette daalde het aantal vacatures daarna snel, terwijl het aantal werklozen opliep. Eind 2013 waren er uiteindelijk ruim zeven maal zoveel werklozen als vacatures. Sindsdien loopt de verhouding weer langzaam terug. Medio 2016 waren er gemiddeld 3,6 werklozen per openstaande vacature.

Werkloosheid verder gedaald
In het tweede kwartaal van 2016 waren er 16 duizend werklozen minder dan in het eerste kwartaal. Het werkloosheidspercentage ging van 6,5 naar 6,3 procent. De afname vond plaats onder werklozen van alle leeftijdsgroepen. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid van 11,3 naar 11,1 procent, onder 25- tot 45-jarigen van 4,9 naar 4,7 procent en onder 45-plussers van 6,2 naar 6,0 procent. Het werkloosheidspercentage onder jongeren is in een jaar tijd nauwelijks veranderd. Voor 25- tot 45-jarigen daalt het aandeel werklozen in de beroepsbevolking al sinds 2014. Voor 45-plussers is de daling in de laatste twee kwartalen ingezet.

Vooral meer flexibele werknemers
Het aantal werknemers (niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) is het afgelopen jaar toegenomen. Vooral het aantal werknemers in flexibele dienst nam ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 toe, met 72 duizend. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal vaste dienstverbanden ook hoger dan een jaar geleden (+15 duizend). Omdat het aantal werknemers met een flexibel dienstverband sterker is gestegen dan het aantal werknemers met een vast dienstverband, nam het percentage werknemers met een vast dienstverband nog steeds licht af ten opzichte van een jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2015 had van alle werknemers 74,5 procent een vast contract, in het tweede kwartaal van 2016 was dit 73,8 procent.

Bron : CBS
Lees ook: Overstapberoepen voor secretaresses

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?