Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
26-10-2018

Wat is er wettelijk geregeld voor werktijden, pauzes en rusttijden?


Je mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Er zijn ook regels voor de pauzes en rusttijden. In een cao kunnen afwijkende regels staan. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Maximaal aantal uren werktijd

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

 • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
 • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden, rusttijden en pauzes. Bijvoorbeeld voor artsen in opleiding tot specialist die bereikbaarheidsdiensten draaien. En voor vrachtwagenchauffeurs. Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is dan (gedeeltelijk) niet van toepassing.

Rust na werktijd

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

 • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
 • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
 • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
 • De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft u niet aaneengesloten te nemen. U kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Hoe lang en hoe vaak pauze

Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

 • Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.
 • Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Werken zonder pauze

Alleen in 2 gevallen mag u werken zonder pauze te nemen:

 • U werkt alleen en heeft geen direct contact met een collega die vergelijkbaar werk doet.
 • Door de aard van het werk is het onmogelijk om pauze te nemen.

Doorbetaling tijdens pauzes

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon.
Wanneer geldt Arbeidstijdenwet

 • Als u voor een werkgever werkt, geldt de Arbeidstijdenwet voor u. Dus ook als u stagiair, uitzendkracht of gedetacheerd bent.
 • Verdient een werknemer 3 maal het minimumloon of meer? Dan geldt de Arbeidstijdenwet niet. Behalve als deze werknemers werken in nachtdiensten of risicovol werk doen.
 • Dit laatste geldt ook voor zelfstandigen. Ook voor hen geldt de Arbeidstijdenwet in beginsel niet, behalve als zij werkzaamheden verrichten die een gevaar met zich mee kunnen brengen, zoals vrachtwagenchauffeurs.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op al uw werkzaamheden als werknemer. Als u verschillende banen heeft, moet u de verschillende werktijden bij elkaar optellen. Zo kunt u nagaan wat uw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Bron : Rijksoverheid

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?