Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
29-11-2019

Wanneer geef je een loonsverhoging


Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daarbij hoort ook dat je van tijd tot tijd opslag geeft. Wat zijn hiervoor geschikte momenten?

7 geschikte momenten voor een loonsverhoging

 1.  Loonsverhoging op grond van de cao
  Het recht op verhoging van het salaris is niet bij wet geregeld. Maar als jouw bedrijf onder een verplichte cao valt, is de kans groot dat daarin wel afspraken over loonsverhoging staan. Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren.
 2. Loonsverhoging op basis van een beoordeling
  Als je bedrijf niet gebonden is aan een cao, is het jaarlijkse beoordelingsgesprek een goed moment om de balans op te maken over het functioneren van de werknemer en een loonsverhoging te overwegen.
 3. Loonsverhoging bij een promotie
  Als een werknemer promotie maakt, betekent dit meestal dat hij een nieuwe functie krijgt die hoger gewaardeerd wordt. Vaak is aan zo’n nieuwe functie automatisch een hoger salaris gekoppeld. Bij een promotie kun je ook met de werknemer afspreken dat hij een loonsverhoging moet ‘verdienen’ door in de nieuwe functie eerst bepaalde meetbare doelen (KPI's) te behalen. Zo laat je het salaris wat meer in de pas lopen met de nog te verwachten prestaties.
 4. Loonsverhoging bij een vast contract
  Als een werknemer de overstap maakt van een tijdelijk contract naar een vast contract, ligt het voor de hand om hem een hoger loon te geven.
 5. Loonsverhoging bij uitbreiding van het takenpakket
  Elke organisatie heeft werknemers in dienst die, terwijl ze binnen hun eigen functie blijven, er steeds meer taken bij hebben gekregen. Ook verantwoordelijkheden kunnen zo ongemerkt groeien. Als werkgever is het goed dit in kaart te hebben en te realiseren dat deze medewerkers onmisbaar zijn voor een organisatie. Het siert de werkgever om dit te erkennen en hier een passende waardering tegenover te zetten.
 6. Loonsverhoging na een uitzonderlijke prestatie
  Soms leveren werknemers uitzonderlijke prestaties. Ze halen bijvoorbeeld een grote opdracht binnen, bedenken innovatieve oplossingen of ze maken zich intern onmisbaar. Zulke werknemers wil je als werkgever behouden en een loonsverhoging is daarvoor één van de middelen die ingezet kan worden. Het is goed om als werkgever helder te hebben hoe je om wilt gaan met toptalent.
 7. Loonsverhoging na een opleiding
  Beloon ook je werknemers als zij bereid zijn om vooruit te komen en zich verder te ontwikkelen. en werknemer met een afgeronde opleiding kan van een hogere waarde zijn voor de organisatie. Hij of zij levert de organisatie meer op en een loonsverhoging of eenmalige bonus kan hier passend bij zijn.

Wanneer een organisatie niet de financiële middelen heeft om lonen substantieel te verhogen kan er gekozen worden voor een inflatiecorrectie. Het gaat hierbij eigenlijk niet om een verhoging maar een handhaving van het besteedbaar inkomen. Hierbij worden de lonen met hetzelfde percentage verhoogd als de inflatie van de consumentenprijzen. De werkgever zorgt er hiermee voor dat de werknemer met zijn of haar salaris hetzelfde kan kopen als het jaar ervoor. Doet een werkgever dit niet dan gaat de werknemer er in feite op achteruit.

Bron : ondernemenmetpersoneel.nl

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?