Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
29-03-2018

Verwijtbaar gedrag werkgever en een billijke vergoeding


Met de invoering van de WWZ is de zogeheten ‘billijke vergoeding’ geïntroduceerd: een werknemer kan naast de transitievergoeding aanspraak maken op een aanvullende, billijke vergoeding.

De wet kent verschillende wetsartikelen op basis waarvan de werknemer zo’n billijke vergoeding kan vorderen.

Lange tijd heerste er onduidelijkheid over hoe de billijke vergoeding precies berekend moest worden. De wetgever heeft bij de invoering van de WWZ namelijk – bewust – geen of nauwelijks aanknopingspunten gegeven hoe de billijke vergoeding berekend moet worden. Volgens de wetgever is het aan de rechter om de hoogte van de billijke vergoeding te bepalen, en zou de hoogte van de billijke vergoeding in relatie moeten staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Langzamerhand wordt uit de rechtspraak meer en meer duidelijk hoe de billijke vergoeding(en) berekend moet worden. Ook blijkt uit de rechtspraak dat een en ander voor werkgevers betekent dat voorzichtigheid geboden is, bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet. Rechters wijzen soms namelijk hele forse billijke vergoedingen toe!

Met welke factoren precies rekening moet worden gehouden bij de berekening van de billijke vergoeding(en) kunt u hier lezen: https://www.spee-advocaten.nl/nieuwsbrieven#1  
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Jobalert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Jobalert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

    Gekozen opleidingsniveaus:

      Op welk e-mailadres?