Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
29-04-2020

Verlofregels tijdens de Coronacrisis

Sinds de aanvang van de Coronacrisis bestaan er bij veel werkgevers vragen over hoe om te gaan met de loondoorbetaling en verlofregels.

 • Kan ik werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?
 • Kan ik werknemers verplichten om ADV of ATV uren op te nemen?
 • Mag ik vakantie van werknemers intrekken vanwege extra drukte?
 • Werknemers willen geplande vakantiedagen intrekken. Moet ik hieraan meewerken?

We kennen verschillende typen verlof, zoals (wettelijke en bovenwettelijke) vakantiedagen, ADV/AVT uren en tijd-voor-tijd uren. Hoe deze wel of niet ingezet kunnen worden in verschillende situaties wordt hier toegelicht.

 1. Kan ik werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?
  Werknemers kunnen niet verplicht worden om vakantiedagen op te nemen. Ook niet als er onvoldoende werk is door de coronacrisis. Het verplichten van het opnemen van vakantiedagen is alleen mogelijk wanneer dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Dit kan zijn binnen de arbeidsovereenkomst of binnen de cao. Tevens moet ook de vakantie tijdig zijn vastgesteld, neem bijvoorbeeld de bouwvak vakantie weken binnen de bouwsector.
  Er kan natuurlijk wel gevraagd worden aan werknemers of deze hun vakantiedagen willen opnemen maar dit kan niet opgelegd worden, uw werknemers mogen dit dus weigeren.
  Wel is het belangrijk dat u uw werknemers er op kunt wijzen dat wettelijke vakantiedagen komen te vervallen als ze niet per 1 juli van het volgend kalenderjaar worden opgenomen. De wettelijke vakantiedagen van 2019 vervallen per 1 juli 2020.

 2. Kan ik werknemers verplichten om ADV of ATV uren op te nemen?
  Vakantiedagen kunnen niet vanuit de werkgever eenzijdig verplicht opgenomen laten worden. Met ADV-uren kan dit anders zijn, dit omdat de vakantiewetgeving hier niet van op toepassing is. Dit betekend dus dat het verplicht op laten nemen van ADV-uren kan mits hier afspraken over zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of de cao. Als er is vastgelegd dat de werkgever mag bepalen wanneer werknemers de ADV-uren opnemen mogen deze dus eenzijdig opgelegd worden. Wanneer er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt kan er alleen gestimuleerd worden dat de ADV-uren opgenomen worden.
  ATV of tijd-voor-tijd uren hebben ook het vertrekpunt dat er schriftelijke afspraken die de mogelijkheden bepalen. Verder bepaalt de wet dat opgebouwde tijd-voor-tijd uren in beginsel uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opgenomen moeten worden. Indien de werknemer de uren niet tijdig heeft opgenomen, moeten deze overuren alsnog aan de werknemer worden uitbetaald in de eerstvolgende betaalperiode.

 3. Mag ik vakantie van werknemers intrekken vanwege extra drukte?
  Het is een recht om ieder jaar daadwerkelijk vakantie op te nemen voor uw medewerkers. Het uitgangspunt daarbij is dat conform de wensen van de werknemer gebeurt, tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen niet mogelijk is voor u als werkgever.
  De wet schrijft voor dat wanneer er een daartoe gewichtige reden is om de vakantiedagen in te trekken mits dit in overleg gebeurt met de werknemer. Het is raadzaam om de situatie uit te leggen aan uw werknemer.
  De uitzonderlijke situatie van de coronacrisis maakt dat de gewichtige redenen om een vakantie in te trekken verdedigbaar is. Het moet namelijk gaan om een situatie waarbij sprake is van overmacht, zoals een beroep op onderbezetting door ziekte of een onverwachte piek aan werkzaamheden binnen het bedrijf.
  Bij het intrekken van vakanties moet wel rekening gehouden worden met de schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging of het intrekken van de vakantie. Deze schade dient door de werkgever vergoed te worden.

 4. Werknemers willen geplande vakantiedagen intrekken. Moet ik hieraan meewerken?
  Geplande verlof of vakantiedagen moeten, wanneer eenmaal goedgekeurd, in beginsel opgenomen worden. U hoeft dus niet als werkgever aan het verzoek van de werknemer te voldoen. In onderling overleg kan er natuurlijk altijd van afgeweken worden, en samen met uw werknemer kunt u besluiten ingepland verlof wel in te trekken of te verplaatsten.

Bron : Baat

 

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?