Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
15-01-2021

Verlenging van afspraken over thuiswerkende - thuiszittende grensarbeider

De lockdown in Nederland is deze week verlengd. Thuiswerken is en blijft dan ook het toverwoord. Wat betekent dit voor grensarbeiders, die voor een Nederlandse werkgever werkzaam zijn, maar nu nog steeds noodgedwongen in hun woonland thuiswerken, of betaald thuis zitten omdat zij niet kúnnen werken (denk aan horeca- of winkelmedewerkers)?

Juridisch en fiscaal gezien zou dit problematisch kunnen zijn. Immers, op grond van Europese wetgeving kunnen slechts de socialezekerheidsregels van één lidstaat van toepassing zijn. Een inwoner van België of Duitsland die in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever, valt onder de Nederlandse sociale zekerheid. Wanneer hij of zij thuiswerkt, wordt de arbeid (ook) in België dan wel Duitsland verricht. Grensarbeiders die voor 25% of meer thuiswerken, zijn in hun woonland sociaal verzekerd, in plaats van in hun werkland. Lees verder

 

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?