Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
19-01-2018

Schade als gevolg van (het uitblijven van) een loonsanctie. Wat te doen


Een zieke werknemer heeft gedurende de eerste twee ziektejaren recht op loondoorbetaling. Daarnaast gelden er wettelijke re-integratieverplichtingen. Voldoet de werkgever niet of onvoldoende aan deze re-integratieverplichtingen, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. De loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod dat geldt tijdens ziekte, worden dan met maximaal één jaar verlengd.

Maar wat als het UWV de re-integratie-inspanningen van werkgever ten onrechte als onvoldoende beoordeeld en het UWV de werkgever ten onrechte een loonsanctie oplegt? Als de werkgever op basis van het onterechte loonsanctiebesluit loon heeft doorbetaald aan werknemer, dan lijdt werkgever schade.

Ook andersom kan voorkomen: dat overduidelijk is dat een werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, maar er toch een WIA-uitkering aan werknemer wordt toegekend en er dus ten onrechte geen loonsanctie aan werkgever wordt opgelegd. Als de WIA-uitkering lager is dan het loon dat de werkgever had moeten betalen wanneer er een loonsanctie zou zijn opgelegd, dan lijdt de werknemer schade.

Wist u dat het mogelijk is om deze schade op het UWV te verhalen? Lees hier snel verder voor meer informatie over de mogelijkheden om de schade op het UWV te verhalen: https://www.spee-advocaten.nl/nieuwsbrieven#1  
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Jobalert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Jobalert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

    Gekozen opleidingsniveaus:

      Op welk e-mailadres?