Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
24-11-2016

Oplossing dreigend te kort bouwpersoneel

 

Diverse partijen in Midden-Limburg spannen zich in om het grote tekort van bouwpersoneel de komende jaren op een duurzame wijze op te vangen. Om dit kracht bij te zetten tekenden de bestuurders van de partijen, bestaande uit de zeven Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, woningcorporatie Wonen Limburg, Bouwend Nederland en opleider Bouwmensen Limburg, op woensdag 16 november een convenant met betrekking tot social return.

Met het convenant willen de partijen de instroom van leerlingen in de bouwsector vergroten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijsmarkt te helpen een passende opleiding in de bouw te volgen.
Het unieke van de nieuwe aanpak is het maatwerk voor de leerling en de flexibiliteit voor de aannemer. Aannemers hoeven niet langer per project Social Return in te vullen. In plaats daarvan leiden ze per jaar een vooraf vastgesteld aantal leerlingen op.

De kandidaten, die werkzoekend zijn en nog niet over een startkwalificatie beschikken, worden zorgvuldig geworven en geselecteerd. Door gemeenten, maar ook door een speciaal aangestelde coach. Deze coach gaat jongeren die nu niet in beeld zijn bij de gemeente of andere instanties, maar wel werkloos zijn en aan de zijlijn dreigen te raken, stimuleren om deel te nemen aan dit leer-werktraject. Daarnaast zorgt de coach voor de sociale begeleiding van de leerlingen. De kandidaten hebben immers niet voor niets een achterstand tot het onderwijs. Ze zijn bijvoorbeeld niet gewend om zich aan afspraken te houden of met collega’s te communiceren. De coach is 24 uur per dag bereikbaar voor de pupillen en kan behulpzaam zijn op allerlei leefgebieden, zoals huisvesting en omgaan met geld of schulden.

De partijen in Midden-Limburg richten zich op de doelgroep 18 tot 40 jaar. Het convenant geldt voor de duur van 1,5 jaar. In totaal wil men 50 kandidaten aan een duurzame leer-werkplek helpen. Een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen monitort het traject en stelt waar nodig bij.

Bron : limburg.nl


 

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?