Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
23-05-2016

ontwikkelpunten over werving


Aantal feitjes over personeelswerving in Nederland 2015

• Opmars sociale media, toch blijft eigen website belangrijkste wervingskanaal
Er zijn verschillende kanalen waar bedrijven gebruik van kunnen maken bij het werven van nieuw personeel.
Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de eigen website, een eigen social media kanaal, een externe vacaturesite of een ‘ouderwetse’ printadvertentie.
Wanneer er sprake is van een krappe arbeidsmarkt wordt er vaak gebruik gemaakt van meerdere kanalen.
Dit blijkt ook uit een onderzoek van het UWV. In 2015 was er namelijk sprake van een ruime arbeidsmarkt er werden in dit jaar gemiddeld 1,6 kanalen gebruikt bij de werving van personeel, in 2007 wanneer er sprake was van een krappe arbeidsmarkt lag dit gemiddelde hoger met 2,1 wervingskanalen.
Werving via de eigen website blijft nog altijd het meest gebruikte wervingskanaal, maar het marktbereik is wel een klein beetje afgenomen, van 33 procent in 2013 naar 32 procent in 2015. Wat opvallend is, is dat het marktbereik van sociale media flink is toegenomen in 2015 vergeleken met 2013 (van 8 procent naar 18 procent).
Printadvertenties zijn, zoals verwacht, flink afgenomen in populariteit. Het marktbereik van printadvertenties was op het moment dat het internet voor het eerst als wervingskanaal gebruikt werd (in 2001) 51 procent. In 2015 lag dit bereik nog maar 9 procent, terwijl het marktbereik van het internet op 69 procent lag.
Een veel hoger bereik dus, dan printadvertenties ooit gehad hebben.

• Meer dan de helft van de vacatures werd vervuld door mannen
Er is ook onderzoek gedaan naar de vacature-eisen waaraan voldaan moest worden om in aanmerking te komen voor de betreffende functie en de kenmerken van de aangenomen personen.
Hieruit blijkt dat bij 70 procent van de vervulde vacatures een startkwalificatie gevraagd werd. Hierin zijn er echter grote verschillen tussen de verschillende sectoren.
Enerzijds, was er inderdaad in 2015 in 90 procent van de gevallen in de sectoren overheid, zorg en welzijn, advies en onderzoek, onderwijs en ICT een startkwalificatie nodig om de vacature te vervullen.
Anderzijds, was er voor de meeste vacatures in de sectoren facility management, horeca, detailhandel en landbouw geen startkwalificatie vereist.
Wat betreft het geslacht van het aangenomen personeel, was in de sectoren bouw, industrie en vervoer ruim 80 procent man, terwijl in de sectoren gezondheid en welzijn zo’n 85 procent vrouw was. Over het algemeen was meer dan de helft van de aangenomen personen een man.

• Meer dan 60 procent van de bedrijven heeft in 2015 géén 50-plussers aangenomen.
Een opvallende en ook zorgwekkende uitkomst van het onderzoek is dat 63 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft geen 50-plussers aangenomen te hebben in 2015.
Alleen door de vervoerssector en het openbaar bestuur werd er wel in meer dan de helft van de gevallen aangegeven dat er 50-plussers aangenomen zijn in 2015.
Wel wordt er door ongeveer één derde van de bedrijven aangegeven dat zij bereid zijn om maatregelen te treffen om 50-plussers aan te nemen.
 Opvallend is dat dit vaak bedrijven zijn die al 50-plussers in dienst hebben.

 

Keywords: ontwikkelpunten, nieuwe, signalen

Bron: UWV
Lees ook: Werkgever moet bij vacature minstens één 50-plusser uitnodigen.

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?