Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
13-10-2017

Nieuwe toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.
9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo . De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro.

De minister van OCW heeft bekend gemaakt dat ze toekent aan

Het Zuid-Limburgse programma VOORdeel & VERVOLG ontvangt twee miljoen euro aan subsidie. Naast de bijdrage van het ministerie ontvangt het programma ook van de Provincie Limburg een grote bijdrage om het programma te laten slagen. Het programma is een unieke samenwerking tussen de regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gericht op jongeren, die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten en geen werk krijgen, maar ook op volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden. Hiermee worden de kansen voor duurzaam werk voor beide groepen vergroot.


Vernieuwing onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
'Opnieuw hebben de aanvragen bewezen dat het onderwijs zich blijft vernieuwen. We zien dat de aanvragen echt inspelen op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed personeel, zoals in de verpleeghuiszorg,' aldus minister Bussemaker. 'We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het mbo innovatief en wendbaar te maken. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat, anders dan critici stellen, de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt.'

Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 103 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

Een overzicht van de projecten in Limburg

ROC Leeuwenborgh
Centrum voor Vakmanschap Logistics and Warehousing
Het Centrum voor Vakmanschap wil de gespecialiseerde logistieke sector van voldoende, juist opgeleid personeel voorzien. Dit doet zij door een doorlopend curriculum voor logistiek medewerker te ontwerpen (niveau 1 t/m 3) en professionaliseringsmogelijkheden binnen het eigen bedrijf op te zetten. Door samen te werken met de sector logistiek willen ze de reputatie van de sector verbeteren.

VOORdeel & VERVOLG opMAAT naar werk
Arcus College

VOORdeel & VERVOLG biedt talentontwikkeling op maat voor kwetsbare doelgroepen in Zuid-Limburg. Door middel van aangepaste opleidingstrajecten wordt het beschikbare arbeidspotentieel zo goed mogelijk benut.

Talent in bedrijf
Gilde Opleidingen

Vanuit de huidige problematiek aan zowel vraagzijde als aanbodzijde start het project met de doelgroepen die aangemeld worden voor een Entree opleiding. Deze keuze is ingegeven door de regionale problematiek aan de vraagzijde. Tevens maakt de duur van één jaar van de Entree opleiding het makkelijker om de opleiding in co-creatie met bedrijfsleven vorm te geven.

Gilde Opleidingen
Centrum voor Logistiek Vakmanschap
Het Centrum voor Logistiek Vakmanschap wil een significatie- en onmisbare bijdrage leveren aan de logistieke ambities in Limburg, door eigentijds onderwijs aan te bieden waarbij bedrijfsleven haar kennis, innovatie en crossovers inbrengt. Het onderwijs wordt een co-creatie en is gericht op bevordering van de in-, door- en uitstroom in de doorlopende leerlijn (vo-mbo-hbo), her- en bijscholing en zij-instroom.

CITAVERDE College
CVO Agro
Het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap (CVO) Agro wil leerlingen opleiden voor de Agrosector, door vernieuwing van het onderwijsmodel en doorlopende leerlijnen, versterking van ‘leren in de praktijk’ en ontwikkeling van innovatie/ondernemerschap. Belangrijkste doel is te kunnen voldoen aan de groeiende vraag in de regio Greenport Venlo naar mbo geschoold personeel op niveaus 3 en 4 in de agrosectoren.

CIV gebouwde omgeving
ROC Gilde

Door het CIV Gebouwde Omgeving wordt de medewerker van de toekomst voor de Limburgse bouwsector opgeleid/bijgeschoold op basis van een hybride model. Hierin werken leerlingen, docenten en medewerkers van bedrijven samen om de praktijkleeromgeving actueel en optimaal te houden.

Bron : Rijksoverheid

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?