Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
02-10-2023

Nieuwe pensioenwetgeving - Bereid je nu voor!

Op 1 juli van dit jaar is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht geworden, met een overgangsperiode die loopt tot 1 januari 2028. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar door nu actie te ondernemen, kun je als werkgever een cruciale stap zetten om zowel aantrekkelijk te blijven voor toekomstige werknemers als voor de nieuwe generaties. Hier zijn enkele tips om je als werkgever goed voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. 

De Nieuwe Pensioenregeling 

Voor werknemers die na de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in dienst treden, zal er slechts één pensioenregeling beschikbaar zijn: de beschikbare premieregeling met een gelijk premiepercentage voor iedereen. Als je al een bestaande regeling hebt, kun je als werkgever ervoor kiezen om deze voor deelnemers te behouden. 

Unieke Kansen voor Werkgevers 

De impact van deze veranderingen op werknemers hangt af van de keuzes die werkgevers maken. Dit biedt werkgevers unieke kansen. Ze kunnen deze gelegenheid aangrijpen om het gehele scala aan arbeidsvoorwaarden te herzien, met speciale aandacht voor zowel jonge als oudere werknemers. Jongere generaties zoeken vaak meer flexibiliteit, extra vrije tijd of verbeterde opleidings- en carrièremogelijkheden. Door nu te anticiperen op deze behoeften, kun je een belangrijke stap zetten om zowel aantrekkelijk te blijven voor nieuwe generaties werknemers als voor bestaande werknemers. 

De Rol van de Ondernemingsraad (OR) 

Bij bedrijven met een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI (Premie Pensioen Instelling), worden werknemers vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR) (wanneer het bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft) en/of andere werknemersvertegenwoordigers. Zij gaan in overleg met de werkgever over de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling. Hierbij is de cruciale vraag: 'Schakel je over naar één nieuwe pensioenregeling voor al het personeel, of behoud je zoveel mogelijk de huidige pensioenregeling voor bestaande deelnemers?' Deze keuze kan aanzienlijke gevolgen hebben. 

Voorbereiding voor Werkgevers 

 • Ontwikkel een visie waarin onder andere de positionering op de arbeidsmarkt wordt beschreven. 
 • Overweeg aanvullende pensioenregelingen, pensioencommunicatie en nieuwe arbeidsvoorwaarden (zoals zorgverzekeringen, WIA-aanvullingen en gezondheidsinterventies). 
 •  Zorg voor opleiding van je HR-team, omdat zij alle veranderingen moeten communiceren en het eerste aanspreekpunt zijn voor werknemers. 
 • Train ook de ondernemingsraad, aangezien instemming van de OR vereist is wanneer pensioenen worden toegezegd of gewijzigd. 

De Volgende Stap 

Een gespecialiseerde adviseur inschakelen om een impactrapport op te stellen is een logische vervolgstap na deze voorbereidingen. Dit rapport vergelijkt beide opties - één nieuwe pensioenregeling of behoud van bestaande regelingen - op basis van verschillende scenario's. Met dit rapport in handen kunnen werkgevers en de OR aan de slag met hun overleg. Het rapport geeft ook duidelijk aan wanneer welke stappen moeten worden genomen. 

Werkgevers bij pensioenfondsen moeten zich eveneens voorbereiden 

De bovenstaande tips voorbereiding zijn ook van toepassing op werkgevers die zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Hoewel zij wat meer tijd hebben, is het verstandig om tijdig actie te ondernemen. Werkgevers en vakbonden (de sociale partners) bepalen samen in het cao-overleg uiterlijk per 1 januari 2026 hoe de nieuwe pensioenregeling wordt vormgegeven en hoe het huidige fondsvermogen wordt verdeeld onder de individuele pensioenpotjes van alle deelnemers en gepensioneerden. Vervolgens hebben de pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling te implementeren. 

Positionering in de Arbeidsmarkt 

Zowel pensioenfondsen als werkgevers hebben de gezamenlijke taak om individuele deelnemers te informeren over de impact van de veranderingen. In afwachting van beslissingen van de sociale partners is het slim voor werkgevers om te overwegen hoe ze zich in de huidige arbeidsmarkt willen positioneren. Kun je betere arbeidsvoorwaarden bieden dan wat in de cao is vastgelegd? Of wellicht een hogere uitkering via een aanvullende pensioenregeling? Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om extra communicatie-inspanningen voor werknemers aan te bieden of nieuwe arbeidsvoorwaarden te introduceren. 

Kennis Verzamelen 

Een grondige voorbereiding van de werkgever op de veranderingen in de pensioenregeling is wat assurantietussenpersoon en adviseur VLC & Partners doet. Dit omvat onder andere het opstellen van een plan van aanpak voor de transitie en het overdragen van kennis aan HR en werknemers. Het actief betrekken van medewerkers bij dit proces, bijvoorbeeld door middel van werkgroepen of 'pensioencommissies', is een essentieel onderdeel van de overgang. Met opleidingen via de VLC Academy kan het kennisniveau van medewerkers uniform worden opgekrikt, zodat iedereen goed geïnformeerd is wanneer het gesprek begint. Pas na dit inleidende traject kunnen de experts van VLC & Partners diepgaandere analyses en aanbevelingen bieden.  

Bron: hrpraktijk.nl
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?