Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
15-05-2020

Na corona terug naar kantoor

Gaan we na de corona crisis weer terug naar kantoor?

Een van de belangrijkste maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is social distancing. Hieruit vloeide voort dat iedereen die niet noodzakelijk de deur uit hoeft voor zijn of haar werk, tijdelijk vanuit thuis zou werken. Inmiddels is een heel groot deel van werkend Nederland bekend met video calls via Zoom of Skype en is de kantoortuin omgeruild voor de achtertuin. Driekwart van de Nederlanders met een kantoorbaan werkt nu vanuit thuis. Deze plotselinge leegloop van onze kantoorpanden brengt een paar interessante vragen met zich mee voor werkgevers. Kunnen werknemers thuis wel productief werken? Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken? Misschien nog wel de belangrijkste: wat doen we zodra de maatregelen versoepelen? Blijven we werken vanuit thuis of keren we terug naar kantoor?

Productiviteit grotendeels onverminderd

Als werkgever hecht je veel belang aan de productiviteit van je werknemers. Zeker in crisistijd is het immers van cruciaal belang dat de zaak draaiende blijft en er zal dus geld verdiend moeten worden. Adviesbureau Willis Towers Watson heeft onder 109 Nederlandse werkgevers, die wereldwijd ongeveer twee miljoen werknemers in dienst hebben, een onderzoek gedaan naar de productiviteit van thuiswerkend personeel. Van deze werkgevers rapporteert 12% een toename in productiviteit, 12% geen verandering in productiviteit en 38% een zeer lichte daling in productiviteit. Slechts 2% noemt de productiviteitsdaling ‘groot’. Dat betekent dat werkgevers zich hoogstwaarschijnlijk geen zorgen hoeven te maken over de productiviteit van thuiswerkers. Het adviesbureau laat weten: “Werkgevers hebben gezien dat medewerkers net zo productief kunnen zijn als ze niet op kantoor zijn. Dat kan een grotere verschuiving naar flexibel werken tot gevolg hebben, wat gevolgen kan hebben voor kantoorvastgoed en de economie als geheel.”

Wat willen werknemers?

Het spreekt voor zich dat thuiswerken in de praktijk voor iedere werknemer anders uitpakt. Verschillende banen en verschillende thuissituaties lenen zich beter of slechter voor thuiswerken. Toch is het mogelijk om wat algemene uitspraken te doen. Cybersecuritybedrijf Kaspersky heeft onderzocht wat werknemers vinden van thuiswerken. Uit dit onderzoek bleek dat 93% van de werknemers het goed vindt om af en toe of altijd thuis te werken in de toekomst. Ongeveer 70% geeft aan thuis niet minder werk te verzetten dan op kantoor. Dat betekent dat de meerderheid van de werknemers grote voordelen ziet in thuiswerken. Veel werknemers zeggen blij te zijn met de manier waarop ze thuis hun tijd kunnen indelen en ook het niet hoeven reizen wordt vaak genoemd als voordeel.

Uitdagingen van thuiswerken

Het is nog maar de vraag of alle Nederlandse bedrijven wel klaar zijn voor een toename in het aantal werknemers dat deels of vast vanuit thuis werkt. Zo blijft de communicatie tussen werknemers en klanten een uitdaging. Ook de interne communicatie kan bij werken op afstand moeizaam verlopen. Alles wat voorheen in een kort gesprek aan bureau zou kunnen, moet nu digitaal. Een belangrijk advies aan MKB’ers is om richtlijnen op te stellen voor de online communicatie. Welke tools gebruik je daarvoor en wat verwacht je van je medewerkers? Ook kan het gebrek aan face to face sociaal contact een obstakel vormen. Een derde van de thuiswerkers geeft aan zich vaker eenzaam te voelen zonder direct contact met collega’s. Een andere probleemfactor kan cybersecurity zijn. Niet alle werknemers gebruiken sterke wachtwoorden of antivirussoftware. Al deze uitdagingen zullen serieus genomen moeten worden door werkgevers voordat er een blijvende transitie naar thuiswerken kan plaatsvinden.

Hoe nu verder?

Het is niet mogelijk om accuraat te voorspellen wanneer en in welke mate de coronamaatregelen blijvend versoepeld kunnen worden. Het is echter niet ondenkbaar dat er een transitie zal plaatsvinden: het tijdperk waarin iedereen altijd op kantoor werkte, lijkt voorbij. Thuiswerken biedt enkele grote voordelen, maar er zijn ook genoeg obstakels en uitdagingen. Ondernemers die zich goed voorbereiden op deze obstakels zullen zich beter staande kunnen houden in de toekomst. Denk hier dus goed over na.

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?