Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
16-06-2016

‘Meer dan 50% van de personen in de bijstand wil werken’


Iets meer dan de helft van de personen die een bijstandsuitkering ontvangen en niet werken, wil graag aan de slag.
Dit aantal ligt een stuk lager onder de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, hier is dat ongeveer 20 procent, ziekte is vaak de reden waarom deze personen niet willen of kunnen werken.
Ongeveer één derde van de mensen die een bijstanduitkering ontvangen noemt ziekte of arbeidsongeschiktheid als belangrijkste reden waarom zij niet willen of kunnen werken.
Het gaat hier vaak om personen die al langer in deze regeling zitten. De personen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn bijna altijd verplicht om werk te zoeken.
Alleen onder bepaalde voorwaarden kan er een tijdelijke ontheffing hiervoor worden ontleend.
Ongeveer 93 procent van de mensen die een WW-uitkering krijgen willen graag een baan, onder de mensen met een bijstandsuitkering lag dit percentage met 54 procent een stuk lager. Van de mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, geeft maar 22 procent aan dat ze aan het werk willen.
De jongeren tot 25 jaar die aangeven geen werk te willen, geven logischerwijs meestal aan dit niet te willen in verband met het feit dat zij een opleiding volgen.
Onder de mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot 55 jaar zijn er grote verschillen te zien tussen mannen en vrouwen.
Mannen zijn hier eerder bereid te werken dan vrouwen, aangezien vrouwen vaak voor een gezin of huishouden zorgen.
De reden van 55-plussers die niet willen werken is veelal dat zij (pre)pensioen hebben.
In deze leeftijdsgroep is de bereidheid om te werken dan ook het laagst.


Bron: CBS
Lees ook:‘ZZP’er ziet een lichte groei in uurtarief’

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?