Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Blog
13-11-2023

Is het toegestaan voor werkgevers om te vragen naar specifieke leeftijden bij sollicitanten?

In het sollicitatieproces komt het fenomeen van leeftijdsdiscriminatie, hoewel officieel verboden, helaas vaak voor. Het houdt in dat een sollicitant, ondanks geschiktheid voor de functie, niet wordt geselecteerd vanwege zijn of haar leeftijd. Naomi Persoon, woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens, verduidelijkt wat wel en niet als leeftijdsdiscriminatie wordt beschouwd.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is, volgens Persoon, het onderscheid maken op basis van leeftijd, zoals wanneer een sollicitant wordt afgewezen vanwege vermeende hoge leeftijd. Werkgevers vrezen bijvoorbeeld voor hogere kosten of verminderde flexibiliteit. Ondanks deze vooroordelen geven werkgevers vaak de voorkeur aan jongere, goedkopere kandidaten, wat echter officieel niet is toegestaan. Werkgevers mogen sollicitanten niet afwijzen puur op basis van leeftijd.

Het vermelden van leeftijdscriteria in vacatures is eveneens niet toegestaan. Werkgevers mogen niet specificeren dat een kandidaat bijvoorbeeld minimaal achttien jaar moet zijn of niet ouder dan 35 jaar. Zelfs subtiele leeftijdsaanduidingen, zoals 'tussen de 25 en 35 jaar oud', vallen onder leeftijdsdiscriminatie.

Werkervaring

Wat betreft werkervaring mogen werkgevers vragen naar een minimale, maar niet naar een maximale, hoeveelheid jaren ervaring. Het vragen naar een maximumaantal jaren ervaring zou indirect leeftijdsdiscriminatie impliceren. Het onderscheid tussen junior- en seniorfuncties is echter acceptabel, zolang deze termen verwijzen naar de zwaarte van de functie en niet naar leeftijd.

Hoewel leeftijdsdiscriminatie over het algemeen niet is toegestaan, zijn er uitzonderingen met betrekking tot 'objectieve rechtvaardiging'. In bepaalde gevallen kan leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd zijn als het een legitiem doel dient en noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan is een organisatie die begeleiders zocht voor studenten met een autismespectrumstoornis en een specifieke leeftijdsgrens hanteerde. In dit geval kon de organisatie aantonen dat dit leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd was vanwege de acceptatie van de studenten.

Meer informatie of advies nodig over het werven van personeel?

Kijk hier!

Bron: www.nu.nl
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?