Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
08-06-2018

Inkomensverschillen onder laagopgeleiden het kleinst


Uit nieuw onderzoek van het CBS blijk dat de inkomensverschillen tussen huishoudens met een laag opgeleide hoofdkostwinner kleiner zijn dan die van huishoudens met een hoger opgeleide hoofdkostwinner. Het gemiddeld inkomen van huishoudens met een laag opgeleide hoofdkostwinner herstelde minder voorspoedig van de economische crisis.

Des te hoger het opleidingsniveau, des te groter de inkomensongelijkheid. Inkomensverschillen tussen huishoudens met inkomen uit werk en uitkeringshuishoudens zijn namelijk relatief groot bij een hoog opleidingsniveau. De inkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden zijn kleiner bij de laagopgeleiden, waardoor de inkomensongelijkheid bij hen naar verhouding laag is.

Na 2013 verliep het herstel van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen bij huishoudens met een laagopgeleide hoofdkostwinner minder voorspoedig dan bij andere huishoudens. Bij hen lag in 2016 het gemiddelde inkomen 4,6 procent hoger dan in 2013. Bij huishoudens met een middelbaar of hoogopgeleide hoofdkostwinner was dat respectievelijk 5,3 procent en 5,7 procent hoger. Dit is te verklaren door het feit dat na de crisis meer mensen weer een baan vonden. Bij de hoger opgeleidem betekent dat in veel gevallen een grotere vooruitgang in inkomen dan bij lager opgeleiden.

Bron: CBS.nl
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?