Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
11-05-2018

Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen?

Veel werknemers boeken in het voorjaar hun zomervakantie. Wat is in Nederland geregeld rondom vakanties?

Wettelijke vakantiedagen
Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo is bepaald dat een werknemer na een jaar werken aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op evenveel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao.

Vakantieaanvraag indienen
De werknemer moet zijn vakantieaanvraag schriftelijk indienen. Meestal gebeurt dat met vakantiebriefjes, alhoewel dat steeds vaker ook digitaal gebeurt via een e-HRM-systeem. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie stel je vast conform de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.
Hiervan is volgens de overheid sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moet je steeds afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor de werknemer.

Geen reactie op vakantieaanvraag
Het is belangrijk dat je tijdig reageert op de vakantieaanvraag van een werknemer. Je moet dit namelijk binnen twee weken doen nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Als je als werkgever eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek tijdens vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. Je spreekt dan met je werknemer af wanneer hij deze tijd alsnog opneemt.

Vervallen vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in 2018 heeft opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2019. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

Bron: ondernemen met personeel

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?