Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
01-12-2016

Hoe communicatie tot ontslag kan leiden


Geschillen die ontstaan, zijn vaak terug te herleiden tot de communicatie die daaraan vooraf is gegaan tussen partijen. Zo ook in het arbeidsrecht.

In een zaak waarover het gerechtshof Den Haag onlangs moest oordelen, heeft de communicatie tussen partijen tot een conflict geleid. Werkneemster stuurt meerdere vrij directe e-mails aan haar werkgever, waarna werkgever stevig inzet en op vrij dwingende wijze van werkneemster verbetering van haar attitude verlangt.

Mocht werkgever in redelijkheid hiertoe overgaan? Of kan uit het handelen van de werkgever geconcludeerd worden dat werkgever van het begin af aan aangestuurd heeft op beëindiging van de arbeidsrelatie en daartoe werkneemster de duimschroeven heeft aangedraaid met het vooropgezette plan dat uiteindelijk een verstoorde arbeidsverhouding het gevolg zou zijn?

De hoofdvraag die het gerechtshof moest beantwoorden, is of werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Als het gerechtshof deze vraag bevestigend beantwoordt, dan is werkgever namelijk gehouden om een billijke vergoeding aan de werkneemster te betalen.

Hoe het gerechtshof over deze kwestie heeft geoordeeld, leest u hier: http://www.spee-advocaten.nl/nieuwsbrieven#1 

Lees ook : Is werkgever aansprakelijk wanneer werknemer illegale software op zijn privé-laptop kopieert?

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?