Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
15-09-2017

Groei arbeidsdeelname afgevlakt

De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer Nederlanders op de arbeidsmarkt gaan participeren. De bruto arbeidsdeelname is sinds 1969 gestegen van 60,0 naar 70,0 procent. Dit komt door een sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze steeg tussen 1969 en 2016 van 35,1 naar 65,1 procent. Tegelijkertijd nam de arbeidsdeelname van mannen iets af.

Sinds 2008 is de toename van de totale arbeidsparticipatie afgevlakt. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsparticipatie sinds 1969.
Sinds 2008 bleef de bruto arbeidsparticipatie bij vrouwen vrijwel gelijk, waardoor het verschil tussen mannen en vrouwen sinds dat jaar nauwelijks meer afnam. Vrouwen werken wel relatief vaak in deeltijd: in 2016 was hun wekelijkse arbeidsduur gemiddeld zo’n 10 uur korter dan die van mannen.

Sterkste toename bij hoogopgeleide vrouwen
Sinds 1981 steeg het aandeel vrouwen dat deelnam aan de arbeidsmarkt het meest onder hoogopgeleide vrouwen, van 53,4 naar 82,2 procent. Hiermee is het verschil in arbeidsparticipatie tussen hoogopgeleide mannen en vrouwen sterk afgenomen. Onder laagopgeleiden zijn de verschillen in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen nog steeds groot. In 2016 participeerde 61,9 procent van de laagopgeleide mannen op de arbeidsmarkt, tegen 43,0 procent van de laagopgeleide vrouwen.
Overigens is in het algemeen het onderwijsniveau van vrouwen toegenomen. Begin jaren ’80 was nog 63 procent van de vrouwen van 15 tot 75 jaar laag opgeleid. Ondertussen is het aandeel laagopgeleide vrouwen gehalveerd.

Bron CBS

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?