Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
23-06-2017

Geen ontslag, want werkgever is tekortgeschoten in scholingsverplichting

Mag een werkgever tot ontslag overgaan wanneer werknemer de benodigde diploma’s niet tijdig heeft behaald? Of staat de scholingsplicht hieraan in de weg? Over deze vraag moest de kantonrechter Amersfoort zich onlangs buigen.

Bijna twee jaar geleden, namelijk op 1 juli 2015, is wetsartikel 7:611a BW ingevoerd, en is daarmee voor de werkgever een scholingsplicht vastgelegd in de wet. Artikel 7:711a BW bepaalt namelijk het volgende:

“De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.”

Er zijn rechters die een door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek afwijzen, wanneer zij constateren dat een werkgever niet aan zijn scholingsplicht heeft voldaan.

Maar er zijn ook gevallen bekend waarin de rechter, ondanks dat de werkgever niet aan de scholingsplicht had voldaan, de arbeidsovereenkomst toch ontbond, maar dan wel de werkgever veroordeelde om naast de transitievergoeding ook een forse billijke vergoeding aan de werknemer te betalen.

Het is dus belangrijk dat u als werkgever aan uw scholingsplicht voldoet.

Lees meer hierover: http://www.spee-advocaten.nl/nieuwsbrieven#1  
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?