Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
11-05-2017

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks lange duur van discussie over functioneren.


Hoe bouwt u dan wél een goed ontslagdossier op? Vóór de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd 1 op de 10 ontbindingsverzoeken door de kantonrechter afgewezen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ worden 4 op 10 ontbindingsverzoeken afgewezen. Kijk je naar de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ dan blijkt zelfs dat bij de rechtbank Rotterdam bijvoorbeeld in het jaar 2016 maar liefst 80% van de ontslagaanvragen (die dus gebaseerd zijn op disfunctioneren) is afgewezen door de rechter. Het is dus nog belangrijker geworden om een goed ontslagdossier op te bouwen.

In een zaak waarin een werkneemster over de periode 2011 tot en met 2016 onvoldoende functioneerde, en waarin gedurende die jaren ook meermaals met werkneemster over haar functioneren is gesproken, zag de rechter geen reden om over te gaan tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Kort gezegd, vond de rechter dat het verbetertraject niet voldeed aan de eisen die daaraan worden gesteld.

Wat ging er in deze zaak fout? En hoe bouwt u dan wél een goed personeelsdossier, c.q. ontslagdossier op?

Lees het hier: https://www.spee-advocaten.nl/nieuwsbrieven#1 
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Jobalert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Jobalert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

    Gekozen opleidingsniveaus:

      Op welk e-mailadres?