Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
24-08-2023

Gebrek aan Inzicht in HR-activiteiten bij Nederlandse MKB-directie

Onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk deel van de directieleden in Nederlandse mkb-bedrijven onvoldoende inzicht heeft in de activiteiten van hun HR-teams. Ze beschouwen de huidige rol van HR voornamelijk als reactief, blijkt uit een recente enquête uitgevoerd door het HR-softwarebedrijf Personio onder directieleden en HR-managers.

Onduidelijkheid over activiteiten

Ook wordt geconstateerd dat 66% van de ondervraagde directieleden van mening is dat HR momenteel vooral een operationele en administratieve functie vervult. Deze perceptie wordt deels gedeeld door HR-managers, waarbij 37% aangeeft voornamelijk reactief te werken. Tegelijkertijd erkent 61% van de HR-managers dat hun aandacht voornamelijk gericht is op operationele en administratieve taken, waardoor er te weinig tijd overblijft voor strategische activiteiten.

Het aanpakken van dit probleem begint met het ontwikkelen van een beter begrip van elkaars uitdagingen en prioriteiten binnen de directie en HR. Om dit te bereiken, wordt aanbevolen dat de directie HR actief betrekt bij strategische besluitvorming en meer middelen ter beschikking stelt voor toekomstgericht HR-werk, zoals benadrukt door de bevraagde HR-managers. Opmerkelijk is echter dat meer dan de helft (56%) van de directieleden aangeeft niet goed te weten hoe ze HR effectief en strategisch kunnen inzetten.

Uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid en betrokkenheid

Binnen de directie van Nederlandse mkb-bedrijven zijn verschillende personeelsgerelateerde uitdagingen geïdentificeerd voor de komende jaren, zoals hoge burn-outpercentages (76%), veeleisende salarisverwachtingen (74%) en een gebrek aan voortgang op het gebied van diversiteit en inclusie (65%). HR zelf signaleert aanvullende uitdagingen, waaronder lage betrokkenheid van medewerkers (73%), moeizame werking van hybride werkmodellen (70%) en problemen met zowel het werven (70%) als het behouden (74%) van medewerkers.

Om deze uitdagingen effectief aan te pakken, hebben directeuren behoefte aan ondersteuning vanuit HR. Van de ondervraagde directeuren is 66% van mening dat het bedrijf achterloopt bij het aanpakken van deze vraagstukken. Zorgwekkend is echter dat een meerderheid (57%) van hen van mening is dat ze niet voldoende input en advies van HR ontvangen om deze uitdagingen aan te gaan.

Onvoldoende waardering

Ook HR-managers onderkennen dit probleem. Bijna tweederde (65%) geeft aan dat dit voornamelijk voortkomt uit de noodzaak om het merendeel van hun tijd te besteden aan administratieve taken. Daarnaast ervaren veel HR-managers (57%) dat de input van HR onvoldoende gewaardeerd wordt binnen de organisatie, terwijl maar liefst 79% graag zou zien dat HR meer invloed heeft binnen het bedrijf. Deze en andere bronnen van frustratie leiden er bij bijna de helft (48%) van de HR-managers toe dat ze binnen 6-12 maanden op zoek willen gaan naar een andere baan.

Voor een meer strategische benadering en verbeterde ondersteuning van de bedrijfsvoering geven HR-managers aan dat ze meer begrip (40%), respect en ondersteuning van de directie willen. Daarnaast verlangen ze naar betere technologie om meer tijd vrij te maken voor strategische taken (36%) en verbeterde vaardigheden op het gebied van verzamelen, verwerken en analyseren van HR-gegevens (36%).

Brug slaan tussen Directie en HR

Joseph Jolly, People Partner bij Personio, benadrukt het zorgwekkende verschil tussen de directie en HR binnen Nederlandse mkb-bedrijven. Terwijl de directie meer strategisch advies van HR verwacht, ervaren HR-teams niet alleen beperkte tijd voor strategisch werk, maar voelen ze zich ook onvoldoende gewaardeerd en gerespecteerd door de directie. Het effectiever inzetten van HR-data en -analyse wordt door zowel de directie als HR-managers gezien als een cruciaal middel om de waarde van HR aan te tonen en de samenwerking tussen beide partijen te versterken.

Bron: hrpraktijk.nl
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?