Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
11-01-2019

Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe zit het nu precies?

Werknemers hebben per 1 januari 2019 recht op extra geboorteverlof. Eind 2018 werd de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen.

Voorheen kregen partners na de geboorte van hun kind slechts twee dagen betaald verlof. Het geboorteverlof wordt op 1 januari 2019 uitgebreid naar een hele werkweek. Als een werknemer vijf dagen in de week werkt (8 uur per dag), krijgt hij dus vijf dagen betaald geboorteverlof (40 uur).

De dagen van het geboorteverlof mogen meteen worden opgenomen, maar ze mogen ook verspreid worden opgenomen binnen de eerste vier weken na de bevalling. Tijdens dit verlof moet je als werkgever het volledige loon doorbetalen. Je mag als werkgever geen voorwaarden stellen aan de opname van deze verlofdagen.

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof verder uitgebreid. Dan kunnen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf weken.
In deze periode hoef je als werkgever geen loon te betalen. Werknemers hebben dan recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het dagloon.
De opname van het aanvullende geboorteverlof is een recht van je werknemer, maar de invulling ervan is wel bespreekbaar. Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je, in overleg met je werknemer, de verlofdagen anders inroosteren.

Door de nieuwe wet (WIEG) worden het adoptieverlof en pleegzorgverlof verlengd van vier naar zes weken. Dit geldt per 1 januari 2019.

Door de invoering van het extra geboorteverlof (per 1 januari 2019) vervalt een deel van het ouderschapsverlof. Het gaat om de drie dagen onbetaald ouderschapsverlof die konden worden opgenomen in de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind. De rest van het ouderschapsverlof blijft wel in stand. In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken).

Bron : ondernemenmetpersoneel.nl

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?