Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
14-12-2015

Dit moet je weten over het functioneringsgesprek

Aan het einde van het jaar is het een goed moment om een balans op te maken. Tijdens het functioneringsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken. Dit gesprek heeft als doel om het functioneren, de motivatie en prestaties van de werknemer te verbeteren, de vaardigheden van de werknemer optimaal te benutten en arbeidsvolwaardige beslissingen te formuleren. Een goede voorbereiding op een functioneringsgesprek is een must, zowel vanuit het perspectief vanuit werkgevers als werknemers.

Als leidinggevende dien je:

 • Informatie in te winnen over het functioneren van de werknemer. Denk hierbij aan geschreven rapporten, notulen van vergaderingen en eerdere beoordelingen. Je verzamelt feitenmateriaal.
 • Je te verdiepen in de beoordelingscriteria. Lees de functieomschrijving aandachtig door en ga na welke competenties en taken daarbij horen. Bedenk in hoeverre je werknemer hieraan voldoet en zoek bewijs bij je bevindingen. Maak bijvoorbeeld gebruik van waarderingschalen waarbij je aangeeft hoe iemand functioneert.
 • Het persoonlijk ontwikkelplan door te nemen. Neem de geformuleerde doelstellingen, welke gemaakt zijn met de werknemer, goed door en bespreek deze tijdens het functioneringsgesprek.
 • Het geven van je eigen mening te voorkomen. Blijf objectief en je werknemer te beoordeling op basis van zijn/haar geleverde prestaties. Vraag collega’s of overige betrokkenen hoe zij het functioneren van de werknemer ervaren.
 • Op tijd aan te geven wanneer het functioneringsgesprek plaatsvindt. Zo weet een werknemer wat hem te wachten staat en wordt hij/zij niet verrast.

Als werknemer moet je:

 • De gesprekspunten goed doornemen. Bekijk de punten die je leidinggevende wilt bespreken. Bedenk daarbij onderwerpen die jij nog graag wilt bespreken. Draag je suggesties aan je leidinggevende voor. De leidinggevende is verplicht je ruim van tevoren de agenda toe te sturen. Trek op tijd aan de bel wanneer het gesprek nadert en je nog steeds geen agenda hebt ontvangen. Als werknemer heb je recht op een goede voorbereiding.
 • Nadenken over je eigen functioneren. Ga na hoe jij over je eigen functioneren denkt: wat ging er goed, maar vooral: wat kan beter! Door zelfreflectie kun jij makkelijker omgaan met feedback die je krijgt.
 • Verslagen van eerder functionering- of beoordelingsgesprekken doornemen. Ga na in hoeverre verbeteringen zijn doorgevoerd en wat jij nog te verbeteren dient.

Bron: Carrièretips - Functioneringsgesprek

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?