Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
26-11-2020

De ontwikkeling van pullfactoren op de arbeidsmarkt

Salaris en de werksfeer blijven de belangrijkste pullfactoren voor de beroepsbevolking van Nederland. Dit is gebleken uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van Intelligence Group, een onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 2020. Doel van het onderzoek was om te achterhalen wat de belangrijkste redenen zijn voor werknemers om te kiezen voor een baan.

Belangrijkste pullfactoren anno 2020

Een goed salaris is in 2020 nog steeds de belangrijkste reden voor de Nederlandse beroepsbevolking om te kiezen voor een baan. Deze bevinding komt overeen met de resultaten van hetzelfde onderzoek dat een jaar eerder werd uitgevoerd. Ondanks de invloed van de coronacrisis, ziet ook de rest van de top 10 er niet drastisch anders uit. Naast het salaris, blijven de werksfeer en de mogelijkheid tot het krijgen van een vast contract belangrijk in de keuze voor een baan. Mensen geven anno 2020 iets meer belang aan een acceptabele werkdruk. Deze pullfactor steeg van de tiende naar de achtste plek. Het wordt interessant om te zien hoe de resultaten van dit onderzoek er over een jaar uit zullen zien. Verwacht wordt dat de coronacrisis dan een grotere invloed zal hebben op de resultaten en dat dit mogelijk gaat leiden tot verschuivingen in de top 10.

Verschillen mannen en vrouwen in hun voorkeuren?

Als we inzoomen op de verschillen in voorkeuren tussen mannen en vrouwen, levert dit interessante bevindingen op. Zo zien we bijvoorbeeld dat er een kleiner verschil is tussen hoeveel belang mannen en vrouwen hechten aan een goede werksfeer. Mannen vinden anno 2020 een goede werksfeer belangrijker dan een jaar eerder (gestegen van 39% naar 41%). Vrouwen vinden een goede werksfeer nog altijd belangrijker dan mannen, maar minder belangrijk dan een jaar geleden (gedaald van 50% naar 47%). Het onderlinge verschil tussen mannen en vrouwen is dus lichtelijk gedaald.

Ook met betrekking tot een vast contract zien we verschuivingen. Waar vorig jaar 41% van de mannen aangaf dat een vast contract een belangrijke pullfactor was, zien we dat dit percentage in 2020 is gestegen naar 43%. Voor vrouwen zien we een lichte daling van dit percentage, van 37% naar 36%.

Kijkend naar het verschil tussen mannen en vrouwen, zien we een pullfactor waar echt een duidelijk verschil te zien is tussen beide groepen. Waar slechts 29% van de ondervraagde mannen aangeeft dat een baan dichtbij huis of een acceptabele reistijd belangrijk is in de keuze voor een nieuwe baan, zien we dat vrouwen aanzienlijk hoger scoren op deze factor. 39% van de vrouwen ervaart dit als een belangrijke reden om wel of niet te kiezen voor een bepaalde baan.

Bron: Intelligence Group
Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?