Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
21-01-2021

De arbeidskrapte kan worden verlicht door de thuiswerkcultuur

De resultaten van de Emancipatiemonitor van december 2020 hebben interessante bevindingen opgeleverd die kunnen helpen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Vrouwelijke deelnemers gaven aan bereid te zijn om meer te werken wanneer zij flexibel kunnen werken. Doordat we steeds meer thuiswerken, nemen de mogelijkheden om flexibel te werken toe. Deze toegenomen flexibiliteit kan helpen de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt te verlichten.

De Emancipatiemonitor is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit de resultaten blijkt dat het aantal vrouwen dat meer uren zou willen werken groter is dan het aantal mannen, 10% tegenover 6%. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, stijgt het percentage vrouwen dat meer wilt werken zelfs van 10 naar 70 procent. De meest aangegeven voorwaarde is het kunnen organiseren van een flexibel werkschema. Een werkschema dat goed kan worden gecombineerd met de eigen privéverantwoordelijkheden. Verder completeren kortere reistijden en het beter kunnen indelen van de vrije tijd de top drie van voorwaarden waaronder vrouwen bereid zouden zijn om meer te gaan werken. De nieuwe thuiswerkcultuur biedt daarom mogelijkheden.

De mogelijkheid om thuis te kunnen werken slaat wat dat betreft drie vliegen in een klap: meer flexibiliteit, minder reistijd en meer vrije tijd. Een groot deel van werkend Nederland heeft inmiddels enkele maanden ervaring opgedaan met thuiswerken en de reacties zijn over het algemeen positief. Nu is het aan de werkgevers om de vraag te beantwoorden: is de thuiswerkcultuur een tijdelijke of een structurele oplossing? Wordt thuiswerken inderdaad een middel om meer arbeidskracht te verzamelen op de arbeidsmarkt? Al voordat het coronavirus uitbrak kampte de arbeidsmarkt met een tekort aan arbeidskrachten. Het feit dat vrouwen bereid zijn meer te werken als er meer flexibiliteit kan worden geboden, maakt de thuiswerkcultuur een mogelijke oplossing. Een permanente verschuiving naar het thuiswerken kan er op relatief korte termijn voor zorgen dat vrouwelijke werknemers arbeidscontracten voor meer uren afsluiten. Dit resulteert dan in een eerste verlichting van de druk op de arbeidsmarkt.

De toegenomen flexibiliteit als gevolg van de thuiswerkcultuur kan er ook voor zorgen dat vrouwen die momenteel niet werken, maar wel over voldoende kwalificaties beschikken, op de hoge arbeidsvraag inspringen. Het CBS en het SCP rapporteren dat 88% van de niet-werkende vrouwen, die niet arbeidsongeschikt of met prepensioen zijn, bereid zijn weer te gaan werken als dit beter kan worden gecombineerd met hun privéleven. Deze herintreders zijn een tweede manier waarop de thuiswerkcultuur het arbeidsaanbod positief kan beïnvloeden. Dit leidt dan weer tot een verdere afname van de krapte op de arbeidsmarkt.

Bron: ABN AMRO

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?