Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
25-02-2021

Calamiteitenverlof, hoe zit dat


Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.

De meeste vormen van verlof, zo ook calamiteitenverlof zijn met duidelijke regels in de wet vastgelegd. We zetten de regels en richtlijnen voor je op een rij.

Je werknemers hebben er recht op bij:

 •  Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen.
  Bijvoorbeeld:  een loodgieter regelen voor een gesprongen waterleiding

 • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  Bijvoorbeeld: 
  - een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis, dat alleen onder werktijd kan plaatsvinden - of het begeleiden van een naaste daarbij.
  - Om de bevalling van de eigen partner bij te wonen.
  - Rondom het overlijden van een direct familielid
  - Opvang van ziek kind of familielid

 • Een verplichting volgens de wet of overheid waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden.
  - Het verplicht verschijnen in de rechtbank.

 • De uitoefening van het actief kiesrecht.
  Bijvoorbeeld: Stemmen tijdens lokale of landelijke verkiezingen.

Loon doorbetalen bij calamiteitenverlof?

Als werkgever ben je verplicht het loon van je werknemer volledig door te betalen. Je werknemers hebben een meldingsplicht. Ze moeten zo snel mogelijk (zodra ze daartoe in staat zijn) doorgeven dat ze verlof opnemen. Als werkgever mag je achteraf vragen om een bewijs dat het verlof nodig was.

Hoelang duurt calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof duurt in de regel zolang als nodig is om een dringend probleem op te lossen. Volgens de wet: ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. In de praktijk is dit meestal een paar uur tot maximaal een paar dagen. Het komt erop neer dat je als werkgever een redelijk verzoek tot calamiteitenverlof niet kunt weigeren, met de bedoeling dat je in overleg met je werknemer de verlofperiode bepaalt. Heeft je medewerker na afloop van het calamiteitenverlof nog extra vrije dagen nodig om andere redenen dan de zorg voor een zieke? Dan kan hij of zij verlof opnemen in de vorm van vakantiedagen, ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Dit kan ongunstig uitpakken voor je medewerker. Ga daarom met je medewerkers in gesprek over andere oplossingen, bijvoorbeeld flexibele werktijden of het inhalen van niet-gewerkte uren.

Bron : ondernemenmetpersoneel.nl

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


  Gekozen opleidingsniveaus:

  Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


   Wat is je voornaam?

   Op welk e-mailadres?