Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
02-08-2021

Ben je benieuwd hoe een dag als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Limburg eruit ziet


Geen enkele werkdag is hetzelfde, en dat maakt het werk heel uitdagend en afwisselend. Wanneer je ’s ochtends het kantoor binnenloopt, weet je nog niet wat er die dag allemaal staat te gebeuren. Je hebt uiteraard vaste afspraken, overleggen en rapportages die je dient te lezen, maar het komt zeer regelmatig voor dat je hiervan af moet wijken. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van een gedragswetenschapper zijn dan ook goed ontwikkelde competenties.

Als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Limburg ondersteun je Jeugdzorgwerkers bij het nemen van (kern)beslissingen in multidisciplinair overleg. Tijdens deze casuïstiekbesprekingen worden de hulpverleningslijnen uitgezet, en de te behalen doelen en voortgang op de doelen besproken. Je hebt hierbij een analyserende houding. Wanneer nodig schuift de teamleider, een jurist of een gz-psycholoog/orthopedagooggeneralist bij dit overleg aan, en worden ketenpartners als de leerplichtambtenaar, betrokken hulpverlening, of casemanager huiselijk geweld uitgenodigd. (Kern)beslissingen waarover je als gedragswetenschapper meedenkt zijn het verzoek tot verlengen danwel beëindigen van een ondertoezichtstelling, in te zetten hulpverlening, uit-/opbouwen van omgangsregelingen, maar ook het overwegen van verzoek tot een uithuisplaatsing. Hoewel de (kern)beslissingen inhoudelijk zware beslissingen zijn, neem je deze beslissingen samen, je staat er niet alleen voor. Tijdens de casuïstiekbesprekingen is er ook ruimte voor de ethische uitdagingen die bij ons werk komen kijken, en die soms het nodige van de Jeugdzorgwerkers vragen. Als gedragswetenschapper ondersteun, coach en adviseer je de Jeugdzorgwerker, ook in de vorm van individuele werkbegeleiding.

Hoewel je als gedragswetenschapper veelal ‘achter de schermen’ en op afstand werkt, wat maakt dat je vanuit een helicopterview patronen en verbanden helder ziet, ben je als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Limburg ook regelmatig te vinden in de voorste linie. Samen met de Jeugdzorgwerker voer je een startgesprek, waarbij je tezamen met de ouders, en waar mogelijk de jeugdige en betrokken hulpverlening, bespreekt wat er dient te gebeuren om de ontwikkelingsbedreiging(en) op te heffen. Daarnaast ondersteun je de Jeugdzorgwerker bij (lastige) gesprekken en zittingen, en een incidenteel Hoger Beroep. Als gedragswetenschapper binnen Bureau Jeugdzorg Limburg werk je in een relatief klein team, bestaande uit de teamleider, gedragswetenschappers, gz-psychologen/orthopedagogen-generalist, en de regiomanager. Dit maakt dat je goed weet hoe het met jouw directe collega’s gaat en wat er binnen de teams speelt. We ondersteunen elkaar, sparren over casuïstiek, maar geven elkaar ook advies en feedback. Tevens maak je deel uit van interne en externe regionale en provinciale overleggen, werkgroepen en intervisie-/supervisiegroepen, waarbij je ook vanuit inhoudelijke expertise andere professionals ondersteunt. Daarnaast biedt Bureau Jeugdzorg Limburg scholingsmogelijkheden gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het kind staat voorop, maar je bent niet alleen betrokken bij de kinderen/jeugdigen. Je tracht samen te werken met het gehele systeem, met (pleeg)ouders en verzorgers, broers en zussen, opa’s en oma’s, en scholen. Dit betekent ook dat je met uiteenlopende doelgroepen en problematiek te maken hebt. Wanneer de rechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt, heeft de familie soms al een lange hulpverleningsgeschiedenis, en de nodige weerstand tegen de hulpverlening. Positioneren en engageren zijn belangrijke vaardigheden voor een gedragswetenschapper, maar ook voor een Jeugdzorgwerker. Samen kijk je naar de opvoedingssituatie, waarbij jouw expertise op onder andere het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek, gedragsproblematiek en hechtingsproblematiek goed van pas komt, evenals jouw kennis van risico- en protectieve factoren voor een veilige, gestructureerde en voorspelbare omgeving voor het kind. Je kijkt naar wat wél mogelijk is, en dat maakt het werk van een gedragswetenschapper heel erg mooi.

Wil je ook onze professionals ondersteunen om het verschil te maken voor kwetsbare jeugdigen zodat ze door de juiste hulp, zorg en bescherming de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Klik hier voor de vacatures

 

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?