Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
06-04-2017

Arbeidsmarktanalyse 2017

Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden.
Dat staat in de Arbeidsmarktanalyse 2017 gepubliceerd door UWV.

Op macroniveau lijkt de Nederlandse economie stabiel en biedt de arbeidsmarkt goede perspectieven. De werkgelegenheid groeit de komende jaren echter te weinig om iedereen aan een betaalde baan te helpen. Daarmee blijft de werkloosheid naar verwachting hoger dan na vorige crises, aldus het rapport. Zo bedroeg het werkloosheidspercentage in 2008 gemiddeld slechts 3,7 procent, terwijl dit in 2016 gemiddeld 6,0 procent was.

Het rapport laat zien dat groepen die voor de economische crisis al een slechte arbeidsmarktpositie hadden, extra hard zijn getroffen door deze crisis. Het werkloosheidsniveau bij deze groepen ligt structureel hoger en de arbeidsdeelname structureel lager. Het gaat met name om laag opgeleide mannen en vrouwen, die veelal niet over een startkwalificatie beschikken, middelbaar opgeleide vrouwen in bijvoorbeeld administratieve beroepen, niet-westerse migranten, arbeidsgehandicapten en (oudere) langdurig werklozen.

Het rapport laat zien dat vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt steeds vaker niet op elkaar aansluiten. Door technologische ontwikkelingen krimpt het aantal banen op laag en middelbaar niveau en groeit de vraag naar hoogopgeleide werknemers. De analyse toont aan dat juist nieuwe technologie kan worden ingezet om werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. Ook blijkt uit het rapport dat het aantal bedrijven dat belemmeringen ervaart vanwege een tekort aan personeel sterk toeneemt.

Lees hier de arbeidsmarktanalyse 2017

Bron : UWV

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?