Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
11-03-2021

Anciënniteit telt niet áltijd mee bij berekening transitievergoeding

Werknemer die zijn eerste arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd, trekt aan het kortste eind

Als een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, dan heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Om de hoogte van die vergoeding te berekenen, moet eerst bepaald worden hoe lang het arbeidsverleden van de werknemer precies heeft geduurd. Uit een recente uitspraak blijkt echter dat niet áltijd het volledige arbeidsverleden meetelt, bij de berekening van de transitievergoeding.

Laten we beginnen met de wet: artikel 7:673 lid 4 BW bepaalt dat een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, worden samengeteld, voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst. De vraag is nu: geldt die regel ook als een eerdere arbeidsovereenkomst op uitdrukkelijk initiatief van de werknemer is geëindigd? Lees hier verder

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?