Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
09-11-2016

Ambtenaren raken beschermde positie kwijt


 

 

 

Geen speciale rechtspositie meer voor ambtenaren. Voortaan gelden dezelfde rechten en plichten als voor ‘gewone’ werknemers. Ook rondom ontslag.

De meerderheid van de Eerste kamer stemde dinsdagmiddag in met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Hierdoor vallen 800.000 ambtenaren vallen binnenkort niet meer onder het ambtenarenrecht (bestuursrecht), maar onder het arbeidsrecht.

Dit betekent voor ambtenaren dat zij geen ‘eenzijdige aanstelling’ meer krijgen, maar een arbeidscontract. Daarnaast zullen er in plaats van ‘rechtspositieregelingen’ nu cao’s worden opgesteld. Ook vallen ambtenaren nu onder het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en lopen procedures nu via het UWV en de kantonrechter. Voorheen konden zij bij ontslag nog ingaan tegen de beslissing van hun werkgever en allerlei procedures instellen, maar deze mogelijkheid is nu verleden tijd.

Bepaalde groepen ambtenaren – waaronder medewerkers van de politie, defensie en de rechterlijke macht – zijn uitzonderingen op de regel. Voor hen blijft hun rechtspositie onaangetast, omdat deze beroepsgroepen in een ‘marktconforme’ positie te gevoelig zouden worden voor politieke druk.

De nieuwe wet moet het ontslag van ambtenaren een stuk goedkoper maken. Momenteel is het voor de overheid zeer kostbaar om personeel te ontslaan. De kosten van het omzetten van alle wetten en regels worden geschat op zo’n 200 miljoen euro. Maar deze investering weegt uiteindelijk op tegen de hoge ontslagkosten nu.

Bron : Volkskrant / PWgids.nl

Lees ook : Werkgevers opgelet! Het is oppassen geblazen met de wederindiensttredingsvoorwaarde!

 

 

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Job Alert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Job Alert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

Je kunt meerdere vakgebieden toevoegen.


    Gekozen opleidingsniveaus:

    Je kunt meerdere opleidingsniveaus toevoegen.


      Wat is je voornaam?

      Op welk e-mailadres?