Voor werkgevers
Vacatures in je mailbox? Stel jouw jobalert in!
Nieuws
09-11-2017

10 redenen voor ontslag


Een werkgever mag je niet zomaar ontslaan. Een werkgever moet goede redenen voor ontslag hebben en moet dit ook kunnen aantonen.
Wat zijn redenen om tot dit ontslag over te gaan? Een overzicht van tien veelvoorkomende redenen voor ontslag.

 1. Diefstal
  Diefstal is een misdaad en altijd een reden voor ontslag. Het maakt niet eens uit wat er gestolen wordt: ook het stelen van voorwerpen die nauwelijks van waarde zijn blijft diefstal. Het vertrouwen in de werknemer is aangetast.
  Ook liegen wordt geaccepteerd. Op geen enkele wijze. Leugens in je CV die uitkomen behoren hier ook onder.
 2. Fraude
  Fraude is een breed begrip. Denk aan onterechte kostendeclaraties, ten onrechte verstrekte kortingen aan familieleden en valselijke opgave van gewerkte uren.
 3. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  Ontslag om bedrijfseconomische redenen is een vorm ontslag die te maken heeft met noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf. Hierbij gaat het vooral om de financiële positie van het bedrijf. Dit ontslag heeft dus niets te maken met het functioneren van een werknemer.
 4. Werkweigering
  Dit komt vooral voor als een werknemers zijn werk niet op een andere locatie of op een afwijkend tijdstip wil uitvoeren. ‘Werkweigering’ speelt ook in die situaties waarin een werknemer zich ziek acht, terwijl de arbo-arts stelt dat hij weer aan het werk kan of wanneer een werknemer weigert mee te werken aan een re-integratietraject.
 5. Geweld of bedreiging
  Agressie komt overal voor, ook op de werkvloer. Fysiek geweld, maar ook verbaal geweld (uitschelden van collega’s of de werkgever) en dreiging met geweld kan een absolute reden zijn tot ontslag op staande voet.
 6. Kritiek op de werkgever
  Het beschimpen van de werkgever, collega’s of het bedrijf op sociale media wordt vaak niet getolereerd.Aanvullend: ook offline roddelen of klagen is zeker niet altijd zonder gevolgen. Iets gehoord ‘in de wandelgangen’ of ‘van horen zeggen’?
 7. Alcohol en drugsgebruik 
  Het onder invloed verschijnen op het werk kan onveilige situaties opleveren, en niet alleen bij chauffeurs! Ontslag op staande voet kan ook worden gegeven aan de werknemer die zich beschonken op een personeelsfeest misdraagt.
 8. Seksuele intimidatie
  Hoe onschuldig het is een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, voorbeelden zijn: seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag, het ongewenst betasten van iemand en dergelijke. Leidend is vooral dat het gedrag een grens bij iemand overschrijdt en het gedrag daarmee als vijandig, vernederend of intimiderend wordt beschouwd. Dit gedrag kan van een persoon afkomstig zijn, maar ook van een groep.
 9. Ongeoorloofd gebruik van internet
  Youtube, Facebook, maar ook datings- en porno sites: het kan voor een werknemer aanlokkelijk zijn om tijdens werktijd deze sites te bezoeken. Niet elke werkgever is hier even streng in, vaak geldt ook ‘als het werk maar af is’. Maar het zou niet voor het eerst zijn dat iemand wordt ontslagen wegens ‘het niet op de juiste wijze gebruiken van internet’.
 10. Ontslag om persoonlijke redenen
  Ontslag om persoonlijke redenen heeft betrekking op het gedrag van de werknemer. Voorbeelden van ontslag om persoonlijke redenen zijn: langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatig ziekteverzuim en onvoldoende functioneren. De werkgever gaat er in ieder geval van uit dat jou iets te verwijten valt.

Bron: ambitie / ontslag-krijgen.nl

Terug naar alle items

Vacatures
in je mailbox?

Schrijf je in en we houden je op de hoogte
Jobalert instellen

Vacatures in je mailbox

Schrijf je in en we houden je op de hoogte.
In elke ontvangen e-mail kun je jouw Jobalert weer deactiveren.

Welke vacatures wil je ontvangen?

Gekozen vakgebieden:

  Gekozen opleidingsniveaus:

   Op welk e-mailadres?