Banenrijklimburg header mobile
/_images_upload/YUB76vpqI4eSOVD5.jpg
De vacaturesite van Limburg

Zet de volgende stap in jouw carrière!

/_images_upload/YUHWl8kGykj2XTvt.jpg
Klaar voor een nieuwe uitdaging?

Vind hier de vacature die bij jou past!

/_images_upload/YUB6dc_qNwMoDZKh.jpg
Maak jezelf een baan rijker!

Vind hier de vacature die bij jou past!

Snel zoeken

Een gemiddelde werkdag van een gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Bureau Jeugdzorg 9-10-2020 8:17
Categorieën: Algemeen
blog_image:article_banenr_16015622625f75e6968cce0.png:end_blog_image
Geen enkele werkdag is hetzelfde, en dat maakt het werk heel uitdagend en afwisselend. Wanneer je ’s ochtends het kantoor binnenloopt, weet je nog niet wat er die dag allemaal staat te gebeuren. Je hebt uiteraard vaste afspraken, overleggen en rapportages die je dient te lezen, maar het komt zeer regelmatig voor dat je hiervan af moet wijken. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van een gedragswetenschapper zijn dan ook goed ontwikkelde competenties.

Als gedragswetenschapper  bij Bureau Jeugdzorg Limburg ondersteun je Jeugdzorgwerkers bij het nemen van (kern)beslissingen in multidisciplinair overleg. Tijdens deze casuïstiekbesprekingen worden de hulpverleningslijnen uitgezet, en de te behalen doelen en voortgang op de doelen besproken. Je hebt hierbij een analyserende houding. Wanneer nodig schuift de teamleider, een jurist of een gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist bij dit overleg aan, en worden ketenpartners als de leerplichtambtenaar, betrokken hulpverlening, of casemanager huiselijk geweld uitgenodigd. (Kern)beslissingen waarover je als gedragswetenschapper meedenkt zijn het verzoek tot verlengen danwel beëindigen van een ondertoezichtstelling, in te zetten hulpverlening, uit-/opbouwen van omgangsregelingen, maar ook het overwegen van verzoek tot een uithuisplaatsing. Hoewel de (kern)beslissingen inhoudelijk zware beslissingen zijn, neem je deze beslissingen samen, je staat er niet alleen voor. Tijdens de casuïstiekbesprekingen is er ook ruimte voor de ethische uitdagingen die bij ons werk komen kijken, en die soms het nodige van de Jeugdzorgwerkers vragen. Als gedragswetenschapper ondersteun, coach en adviseer je de Jeugdzorgwerker, ook in de vorm van individuele werkbegeleiding.

Hoewel je als gedragswetenschapper veelal ‘achter de schermen’ en op afstand werkt, wat maakt dat je vanuit een helicopterview patronen en verbanden helder ziet, ben je als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Limburg ook regelmatig te vinden in de voorste linie. Samen met de Jeugdzorgwerker voer je een startgesprek, waarbij je tezamen met de ouders, en waar mogelijk de jeugdige en betrokken hulpverlening, bespreekt wat er dient te gebeuren om de ontwikkelingsbedreiging(en) op te heffen. Daarnaast ondersteun je de Jeugdzorgwerker bij (lastige) gesprekken en zittingen, en een incidenteel Hoger Beroep.

Als gedragswetenschapper binnen Bureau Jeugdzorg Limburg werk je in een relatief klein team, bestaande uit de teamleider, gedragswetenschappers, gz-psychologen/orthopedagogen-generalist, en de regiomanager. Dit maakt dat je goed weet hoe het met jouw directe collega’s gaat en wat er binnen de teams speelt. We ondersteunen elkaar, sparren over casuïstiek, maar geven elkaar ook advies en feedback. Tevens maak je deel uit van interne en externe regionale en provinciale overleggen, werkgroepen en intervisie-/supervisiegroepen, waarbij je ook vanuit inhoudelijke expertise andere professionals ondersteunt. Daarnaast biedt Bureau Jeugdzorg Limburg scholingsmogelijkheden gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het kind staat voorop, maar je bent niet alleen betrokken bij de kinderen/jeugdigen. Je tracht samen te werken met het gehele systeem, met (pleeg)ouders en verzorgers, broers en zussen, opa’s en oma’s, en scholen. Dit betekent ook dat je met uiteenlopende doelgroepen en problematiek te maken hebt. Wanneer de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, heeft de familie soms al een lange hulpverleningsgeschiedenis, en de nodige weerstand tegen de hulpverlening. Positioneren en engageren zijn belangrijke vaardigheden voor een gedragswetenschapper, maar ook voor een Jeugdzorgwerker. Samen kijk je naar de opvoedingssituatie, waarbij jouw expertise op onder andere het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek, gedragsproblematiek en hechtingsproblematiek goed van pas komt, evenals jouw kennis van risico- en protectieve factoren voor een veilige, gestructureerde en voorspelbare omgeving voor het kind. Je kijkt naar wat wél mogelijk is, en dat maakt het werk van een gedragswetenschapper heel erg mooi.


 

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht
Envida Thuiszorg
PSW.
Janssen Kerres Automotive
Vista college!
Yuverta! Thuis in de Toekomst!
Laurentius
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken!
Gemeente Sittard-Geleen
Gilde Opleidingen!
Koenen en Co Accountants en Adviseurs
Boels Rental
Adelante Zorggroep
Stichting Pergamijn
Centraal Bureau voor de Statistiek
Vivantes, ouderenzorg
IIC Group Investors in Care
Werken bij Refresco.
Saillant Collection Hotels
WP Haton
SVO PL.
Flextronics, live smarter
Radar, zo wil ik leven
Veiligheidsregio Zuid-Limburg!