Banenrijklimburg mobiel
/_images_upload/_tn_731f146ddbecab4d.png
Schrijf je in voor onze Job Alert
Zo mis jij geen enkele vacature
/_images_upload/_tn_0065099814a10eec.png
Alle vacatures in Limburg onder één dak!

Zit er een vacature voor jou tussen?

Snel zoeken

Manager installatietechniek

Functieomschrijving


Limbourg & Partners® is een gespecialiseerd intermediair in executive search en interim-management voor topkader op de Euregionale arbeidsmarkt. Limbourg & Partners werft, selecteert en plaatst zowel “high potentials” als (top)managers op tijdelijke alsook permanente basis bij, en voor ondernemingen en instellingen; garandeert volledige discretie, een hoog inlevingsvermogen en een flexibele instelling; biedt snel en alert oplossingen waarbij de eisen en wensen van de klanten (organisatie en kandidaat) centraal staan.

Onze opdrachtgever installatiebedrijf Fraku is sedert 01 juli 2019 onderdeel van Volta Limburg. Met meer dan 75 jaar ervaring in de koel- en warmte techniek, zowel in de particuliere als in de zakelijke markt zorgt zij met ca. 50 medewerkers op haar locatie in Venlo en het bijbehorend netwerk in Noord-Limburg, voor een vergroting van het marktaandeel in de verduurzamingsbranche. Deze overname past goed bij de ambitie van Volta Limburg om haar activiteiten op het gebied van verduurzaming steeds verder uit te breiden. Daarnaast worden de bestaande onderhouds-, service- en vervangingscontracten overgenomen, bij particulieren, woningbouwcoöperaties en in de zakelijke markt. De installatiecapaciteit en know-how van Fraku is een toegevoegde waarde voor Volta Limburg. Naast de bestaande expertise van Volta Limburg op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, ventilatie en Cv-ketels biedt Fraku projectmatige engineerings- en installatiecapaciteit voor duurzame klimaatinstallaties. Er wordt voldoende schaalgrootte geboden met de kennis en projectmatige ervaring rondom warmtepomp- en ventilatie-installaties en comfortabele koeling. Dit completeert het palet aan duurzame diensten van Volta Limburg.

Ter verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een:

Manager Installatietechniek

Lid van het management team

Doel van de functie

Effectief en efficiënt organiseren en uitvoeren van projecten en service en onderhoud, zodanig dat de doelstellingen t.a.v. rendement, continuïteit en marktpositie van Fraku BV worden gerealiseerd.
In deze rol ben je operationeel verantwoordelijk voor de locatie Venlo en rapporteer direct je aan de Directeur.

Belangrijkste taken & functiegebieden

Realisatie jaarplan en -budget

Opstellen en realiseren van een jaarplan en budget voor FRAKU, afgestemd op de strategie van Volta Limburg/FRAKU, als basis voor de aansturing van het bedrijf, gericht op het realiseren van de jaardoelstellingen.
Formuleren van operationele doelstellingen per afdeling en benodigde personeelsomvang;

 • Formuleren van borgings- en ontwikkelingsdoelstellingen en het vertalen daarvan in acties;
 • Vaststellen winstprognose op basis van target resultaat en marktmogelijkheden;
 • Opstellen van het jaarbudget;
 • Monitoren voortgang van de realisatie van het jaarplan en budget;
 • Nemen van corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen en/of wijzigende omstandigheden;
 • Directe betrokkenheid op operationele punten in de operatie.

Commercieel

Het opbouwen en onderhouden netwerken van externe relaties met klanten en leveranciers teneinde de
gewenste identiteit uit te dragen, de acquisitie van alle gevoerde diensten te realiseren en het volgen van de marktontwikkelingen binnen de marktsegmenten binnen de regio.

 • Onderhouden van contacten met (potentiële) klanten en leveranciers;
 • Groei van de portefeuille door acquisitie te plegen;
 • Komen tot het verwerven van onderhoudscontracten, raamcontracten alsmede projecten;
 • Acquireren van nieuwe klanten.

Kwaliteit, Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (QHSE)

Zorgdragen dat werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de kwaliteits-, arbo- en veiligheidsnormen zoals weergegeven in het bedrijfszorgsysteem.

 • In acht nemen van de wettelijke voorschriften op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn;
 • (Doen) opstellen en realiseren van doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn.

Human Resources

Zorgdragen voor de planning en realisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting teneinde een afstemming op de doestellingen van Volta Limburg/Fraku BV nu en in de toekomst te waarborgen.

 • Motiveren van de medewerkers, uitdragen van de gewenste (coachende) managementstijl;
 • Actief promoten en mede ondersteunen van de HR-doelstellingen;
 • Zorg dragen voor de beoordeling en ontwikkeling van medewerkers;
 • Opstellen en doen uitvoeren van het opleidings- en ontwikkelingsplan;
 • Realiseren van de HR-activiteiten, zoals de jaarlijkse gesprekscyclus;
 • Optimaliseren van de organisatie zodanig dat deze aansluit op de gekozen strategie.

Financiën en administratie

Zorgdragen voor een adequaat financieel en administratief beheer conform richtlijnen en procedures binnen Volta Limburg, zodanig dat tijdig een betrouwbaar inzicht in de financiële gang van zaken.

 • Toezien op correct en tijdig voeren van de administratie;
 • Proactief sturen op de KPI’s werkkapitaal, cashflow, orderintake, indirecte kosten, productie en resultaat
 • Toezien op debiteuren- en crediteurenbewaking;
Synergie binnen Volta Limburg

Actief bijdragen aan c.q. bevorderen van de samenwerking en synergie binnen de “regio” Zuid Nederland en tussen de verschillende bedrijfsonderdelen Volta Limburg.

 • Deelnemen aan het managementteam Volta Limburg;
 • Handelt op basis van (deel)verantwoordelijkheid voor de regio Limburg;
 • Signaleren van kansen en samenwerking voor de eigen activiteit en de “regio” Zuid Nederland als binnen geheel Volta Limburg;
 • Afstemmen van de doelstellingen op de strategie (markt, organisatie) van de “regio” Zuid Nederland;
 • Uitwisselen en delen van kennis.
FUNCTIE-EISEN
 • Je beschikt over een HBO opleiding (Technisch Bedrijfskunde/HIT);
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een relevante, vergelijkbare functie;
 • Je hebt ervaring met service gerichte- en technisch gedreven projecten organisaties;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de actuele (aanbestedings-) wet- en regelgeving;
 • Je beschikt over Leidinggevende kwaliteiten, impact en overtuigingskracht;
 • Door je commerciële drive heb je gedegen kennis van de recente marktontwikkelingen;
 • Je bent ontwikkelingsgericht en hebt een goed organisatievermogen;
 • Je bent sterk in het inrichten van een uitvoerende multidisciplinaire organisatie;
 • Je hebt ervaring met coachend en relatiegerichte leiderschap;
PERSOONSKENMERKEN
 • Zelfstandig, communicatief en representatief;
 • Punctueel, ondernemende en pro-actief;
 • Doortastend, initiatiefrijk en flexibel;
 • Innovatief, relatiebouwer en people manager met stevig karakter;
 • Nauwkeurig en accuraat doch Hands-on.
ARBEIDSVOORWAARDEN

Een prima salaris, winstdeling/variabele beloning. Arbeidvoorwaarden conform CAO Klein metaal.
Een lease auto maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket.

Heeft u belangstelling; vul uw gegevens in via onze website www.limbourg.eu Wie zich reeds in ons bestand bevindt, wordt automatisch in de voorselectie betrokken.
Maastricht *Arnhem * Düsseldorf
Meer info: http://www.limbourg.eu

Locatie

Maastricht

Opdrachtgever

Limbourg & Partners

Publicatiedatum

04.12.2019