Welkom bij Banenrijklimburg, dé vacaturebank van Limburg!
Welkom bij Banenrijklimburg!

Vind hier de vacature die bij jou past!

Alle vacatures in Limburg onder een dak
Alle vacatures in Limburg onder één dak

Vind hier je nieuwe uitdaging!

Direct solliciteren bij werkgevers in Limburg
Direct solliciteren bij werkgevers in Limburg
Bekijk direct meer dan 400 vacatures!
Snel zoeken

Lid College van Bestuur

Functieomschrijving

Gilde Opleidingen is op zoek naar een lid College van Bestuur die zich thuis voelt in de wereld van opleiden, verbinden en innoveren.

De functie

De Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen is op zoek naar een inspirerend en op verbinding sturend lid College van Bestuur die affiniteit heeft met, en gedegen kennis heeft van, het mbo.
Het lid vormt samen met de voorzitter het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen, de strategie, de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het beleid en de uitvoering daarvan binnen de organisatie. Er is sprake van een collegiaal functionerend bestuur waarbij de voorzitter het lid formeel aanstuurt maar gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, met inachtneming van een portefeuilleverdeling, het uitgangspunt is.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Als lid CvB ben je mede belast met het dagelijks bestuur van de organisatie. Dit houdt in dat je medeverantwoordelijk bent voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de contractactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten;
 • Je geeft samen met de voorzitter CvB vorm aan de organisatieontwikkeling waar de mens (medewerker en student / cursist) centraal staat, teamwork een leidend principe is en sprake is van leiderschap afgestemd op de situatie;
 • Als lid CvB richt jij je als eerst aangewezene vanuit kennis en ervaring op het onderwijskundig beleid en het borgen/versterken van de onderwijskwaliteit. Hierbij dient aandacht te zijn voor de ontwikkeling van onderwijs dat is afgestemd op de (toekomstige) wensen van het werkveld en passend bij de leerbehoefte van de (toekomstige) student;
 • Gestelde strategische doelen, keuzes en acties worden geconcretiseerd waarbij het eigenaarschap in de organisatie gestimuleerd wordt en een cultuur van onderling aanspreken wordt versterkt. Het CvB is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma;
 • Je richt je mede op de wettelijke en maatschappelijke doelstellingen van Gilde Opleidingen en behartigt op deze wijze het belang van de instelling en het belang van de studenten. Het lid CvB is de eerst aangewezene voor de ontwikkeling van beleid voor het binden van toekomstige studenten en cursisten aan Gilde Opleidingen;
 • Zowel de voorzitter als het lid CvB zullen de externe contacten onderhouden ten behoeve van een effectief relatiebeheer en een goede verankering en verhoogde zichtbaarheid in de regio;
 • Het lid CvB voert de dialoog met de Studentenaad.

Jouw talent en ambitie

 • Jij bent een persoon met visie, daadkracht, verbindend vermogen, iemand met sterke leiderschapskwaliteiten, en iemand die staat voor de eigen verantwoordelijkheid en de bewaking van processen.
 • Je kent het (middelbaar) beroepsonderwijs van binnen en buiten en hebt daar een heldere visie op.
 • Je bent goed op de hoogte van de omgeving met haar sociaaleconomische en maatschappelijke structuur, waarin Gilde Opleidingen zich beweegt. Je bent actiegericht en gemotiveerd om visie en strategie uit te dragen, te handelen conform de gewenste cultuur (voorbeeldgedrag laten zien) en medewerkers enthousiast te maken voor de gezamenlijke opdracht, zodanig dat zij zich mede-eigenaar voelen.

Wij zijn Gilde Opleidingen

Gilde Opleidingen is hét opleidingscentrum voor Noord- en Midden-Limburg. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor werkende en niet-werkende volwassenen die zich op mbo-niveau willen laten bijscholen of hun loopbaan een wending willen geven. Leren doet men immers een leven lang en dus wil Gilde Opleidingen op álle scholingsvragen op mbo-niveau, van jong tot oud, een passend antwoord bieden, variërend van een beroepsopleiding, VAVO, inburgering of leerwerktraject op maat tot erkenning van eerder verworven competenties met aanvullende scholing. Een breed aanbod, toegesneden op persoonlijke behoeften en de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt.
Jonge talenten ontwikkelen tot vakmensen met een stevige basis voor de toekomst en vakmensen een leven lang ontwikkelen. Dat is in de kern onze prachtige missie waaraan we bij Gilde Opleidingen met veel toegewijde professionals werken. Ruim 1.100 medewerkers, ieder vanuit z’n eigen vakgebied. Samen maken we het verschil voor de mbo-talenten van nu, de vakmensen en wereldburgers van morgen. We zijn ons bewust van wat de omgeving van hen verlangt; nu en in de toekomst. Meer dan 10.000 jongeren en volwassenen volgen bij ons een studie of cursus, op één van onze locaties in Noord- en Midden-Limburg. Voor meer dan 140 mbo-opleidingen kunnen zij bij ons terecht. Dat maakt ons dé mbo-opleider van Noord- en Midden-Limburg.

Gilde Opleidingen heeft opleidingslocaties in Horst, Nuth, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en Weert en kent daardoor een grote regionale spreiding.
Alle opleidingen zijn verdeeld in 5 onderwijssectoren:

 • Economie
 • Hospitality & Wellness
 • Talentenonderwijs
 • Techniek
 • Zorg & Welzijn

De onderwijssectoren worden ondersteund door de stafdiensten; Onderwijs, Ondersteuning en Ontwikkeling, Financiële & Administratieve Zaken, Facilitair Bedrijf en ICT en Personeel & Organisatie.
Leer ons beter kennen op www.gildeopleidingen.nl.

Ons aanbod

Het lid CvB krijgt een uitdagende rol binnen een dynamische organisatie. Hierbij hoort een marktconform salaris met de bijpassende arbeidsvoorwaarden binnen de WNT norm.
Het betreft een fulltime functie te Roermond, met in eerste instantie een contract voor de duur van één jaar en daarna de mogelijkheid tot verlenging van drie jaar.

Meer weten?

Voor het functieprofiel, verwijzen wij je graag naar de link Bijlage onderaan de vacature op: http://bit.ly/lidcvb
Voor inhoudelijke vragen betreffende deze vacature, kun je contact opnemen met Mariska Engels, directeur P&O
via telefoonnummer 088 – 468 25 24 (secretaresse).

Reageer!

Ben jij de juiste kandidaat voor deze baan? Dan maken we graag kennis met je! We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief met cv uiterlijk 25 oktober 2018 in te sturen via de actieknop Solliciteren.
Mocht je problemen ervaren bij het online solliciteren, mail dan naar solliciteren@rocgilde.nl.

Datum gesprekken

Op 12 november 2018 vinden de eerste selectiegesprekken plaats. Op 14 november zijn de vervolggesprekken gepland met de 2e selectiecommissie. De voor te dragen kandidaat zal op 16 november een draagvlakgesprek hebben met de directeuren, de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

Wij werken niet met externe partijen voor het invullen van deze vacature.

Locatie

Roermond

Opdrachtgever

Gilde Opleidingen

Publicatiedatum

09.10.2018