Focus op carrièrre, vind alle vacatures op Banenrijklimburg!
Alle focus op carrière?
Vind hier de juiste vacatures!
Vind een nieuwe collega via alle actuele vacatures op Banenrijklimburg!
Samenwerken in een hecht team?
Zoek hier een nieuwe uitdaging!
Vind een matching Zorg vacature op Banenrijklimburg!
Wat is jouw droombaan?

Vind hier de juiste jobs!

Snel zoeken

Lector voor het Lectoraat Sociale Integratie

Werkzaamheden

De belangrijkste opdracht van de lector is om – samen met collega’s binnen Zuyd Hogeschool en partners in het werkveld – het lectoraat te ontwikkelen tot een landelijk toonaangevend onderzoeks- en innovatieprogramma, met een grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs binnen Zuyd Hogeschool en daarbuiten.

De lector:
• initieert en ontwikkelt onderzoeks- en innovatieprojecten op het kennisdomein van het lectoraat;
• draagt in samenwerking met (docent)onderzoekers zorg voor een strategisch, meerjarig visiedocument van het lectoraat;
• geeft functioneel leiding aan de (docent)onderzoekers van het lectoraat;
• begeleidt – of kan medebegeleider zijn van – promovendi;
• begeleidt het uit te voeren onderzoek en bewaakt hiervan de kwaliteit;
• levert een bijdrage aan het onderwijs van Zuyd Hogeschool en aan de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek;
• levert een bijdrage aan de implementatie van innovaties in het werkveld op het kennisdomein van het lectoraat;
• vormt een netwerk door de oriëntatie op en duurzame samenwerking met (regionale) kennisinstellingen, overheden, bedrijven en overige instanties die relevant zijn voor het kennisdomein van het lectoraat;
• krijgt een duidelijke financiële taakstelling;
• publiceert in relevante nationale en internationale tijdschriften, vaktijdschriften en presenteert op conferenties;
• draagt bij aan strategieontwikkeling van de faculteit Zuyd Hogeschool met name op gebied van onderzoek.

Functie eisen

De lector:
• is gepromoveerd op een voor dit lectoraat relevant onderwerp;
• heeft ruime ervaring als onderzoeker en heeft aantoonbare (inter)nationale expertise en netwerk binnen het sociale domein;
• heeft (inter)nationaal gezag op het onderzoeksgebied hetgeen blijkt uit publicaties in onder meer wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften en boeken;
• is in staat om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan innovatie van onderwijs en de beroepspraktijk, met daar aan gekoppeld een verbinding tussen onderzoek en onderwijs;
• is in staat om functioneel leiding te geven aan onderzoeks-/ontwikkelteams (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
• is in staat om in een team van lectoren bij te dragen aan de visie op strategische, tactische en operationele vraagstukken;
• is ervaren in het begeleiden van promovendi;
• heeft relevante relaties in het werkveld, de wetenschap en het onderwijsveld;
• heeft ervaring met het verwerven van middelen uit de tweede en derde geldstroom, met het dragen van financiële verantwoordelijkheid en het afwikkelen van aangegane verplichtingen;
• is ondernemend, organisatiegevoelig, resultaatgericht en beschikt over overtuigingskracht;
• is in staat om het kennisdomein van het lectoraat vanuit een sterke eigen visie verder te ontwikkelen in relatie tot de andere lectoraten van het sociaal domein en de zwaartepunten van Zuyd Hogeschool.

Het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd

Het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd maakt deel uit van de faculteit Sociale Studies en Educatie. Het onderzoek van het lectoraat is ondergebracht in drie inhoudelijke thema’s: samenlevingsopbouw, professionalisering en actieve burgers en burgers in een kwetsbare positie. Het lectoraat doet voornamelijk toegepast, kwalitatief onderzoek binnen het sociaal domein.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie met een omvang van 0.6 fte. De benoemingsduur voor de functie van lector bedraagt 8 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 15 CAO-HBO (maximum € 7.114,12 bruto per maand bij fulltime aanstelling).

Het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd biedt een professionele, collegiale en inspirerende werkomgeving met veel aandacht voor de verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Er is een informele werksfeer en je werkt veelal in teamverband met gedreven collega’s.

Interesse

Voor meer informatie over de functie kun je een email sturen naar de directeur van de faculteit Sociale Studies en Educatie, dhr. Raymond Clement, raymond.clement@zuyd.nl. Er zal vervolgens contact met je worden gezocht voor een belafspraak.

Er is een korte beschrijving van de inhoudelijke contouren van het beoogde lectoraat beschikbaar die je per mail kunt opvragen bij yolande.keulers@zuyd.nl. Vragen om toezending van informatie worden i.v.m. vakantie vanaf 9 augustus behandeld.

Solliciteren
Jouw belangstelling voor deze functie kun je vóór 20 augustus a.s. kenbaar maken door het invullen van je persoonlijke gegevens en het uploaden van motivatiebrief en CV op deze website.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 31 augustus en maandag 10 september a.s.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Kandidaten zullen ontvangen worden door een selectiecommissie. De samenstelling van de selectiecommissie zal in de uitnodiging bekend worden gemaakt.

Overige informatie:
Zuyd Hogeschool wil bijdragen aan de ontwikkeling van professies en van onze (Eu)regio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol, zijn alleen tevreden met het beste.

Onze 1.700 medewerkers werken aan drie kerntaken: we leiden elk jaar 13.000 toekomstige professionals op in circa vijftig bachelor- en masteropleidingen, we ontwikkelen trainingen en programma’s voor professionals en we voeren onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met overheid, bedrijven, instellingen en burgerorganisaties.

Locatie

Sittard

Opdrachtgever

Zuyd Hogeschool

Publicatiedatum

16.07.2018