Focus op carrièrre, vind alle vacatures op Banenrijklimburg!
Alle focus op carrière?
Vind hier de juiste vacatures!
Vind een nieuwe collega via alle actuele vacatures op Banenrijklimburg!
Samenwerken in een hecht team?
Zoek hier een nieuwe uitdaging!
Vind een matching Zorg vacature op Banenrijklimburg!
Wat is jouw droombaan?

Vind hier de juiste jobs!

Snel zoeken

KWALITEITSMEDEWERKER WMO / JEUGD

Functieomschrijving

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!
Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.
Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.
Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht en heeft ze goede arbeidsvoorwaar-den, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) als-mede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden.
De afdeling Samenleving heeft tot taak om:

 • klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.

De afdeling Samenleving bestaat uit 3 teams, Publiekszaken, Beleid en team Wmo/Jeugd. Het team Wmo/Jeugd is een grotendeels nieuw team en werkt wijkgericht.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

KWALITEITSMEDEWERKER WMO/JEUGD

(1fte)

Wat houdt de functie in?

 • Je draagt zorg voor kwaliteitsbeheer op het gebied van WMO en jeugd, je coördineert projecten die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van het team.
 • Je draagt zorg voor het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van genoemd uitvoe-ringsbeleid.
 • Je beheert, onderhoudt en borgt processen en werkafspraken op het gebied van WMO en jeugd. Waar nodig treedt je actief sturend op naar collega’s en ketenpartners, waarbij je uitgaat van de taakvolwassenheid van je collega’s.
 • Je verricht interne controle en draagt zorg voor bezwaar en beroep op genoemde gebie-den.
 • Je bent ondersteunend in klachten, calamiteiten en evalueert processen die (dreigen) vast te lopen.
 • Je bent sparringpartner en inhoudelijke vraagbaak voor collega’s van het team jeugd-WMO, beleid en management. Je vervult de spilfunctie tussen strategie en uitvoering.
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert.
 • Je communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners en andere belanghebbenden en maakt afspraken met betrekking tot de uitvoering van jeugd en WMO.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling kwaliteitsindicatoren in de uitvoering jeugd-WMO en de monitoring hiervan.
 • Je bent betrokken bij contractbeheer en aanbestedingsprocedures en werkt daarbij samen met beleidsmedewerkers en contractmanagers.
 • Je verricht overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO+ opleidingsniveau;
 • Richting: sociaal juridische dienstverlening, welzijn,
 • Gedegen kennis van Jeugd en Wmo
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen op het eigen terrein;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Hoge tot een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico);
 • Competenties: Verbinden, oplossingsgericht, communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid, omgevingsbe-wustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.591 - € 3.805, functionele schaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225, uitloopschaal 11 tussen € 3.348 - € 4.859 bruto per maand.
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week) of volledige ADV (40 uur per week).
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke func-tieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Annette Verschuren, Hoofd afdeling Samenleving a.i. (tel. 046 - 43 89 382) en Kalle van Ijzendoorn, interim Kwaliteitsmedewerker (tel 046 4389245).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 30 april a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature4@gemeentebeek.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 mei a.s..
Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Beek

Opdrachtgever

Gemeente Beek

Publicatiedatum

25.04.2018