Banenrijklimburg mobiel
Job Alert Banenrijklimburg
Schrijf je in voor onze Job Alert
Zo mis jij geen enkele vacature
Banenrijklimburg de vacaturebank van Limburg
Alle vacatures in Limburg onder één dak!

Zit er een vacature voor jou tussen?

Snel zoeken

Directeur

Functieomschrijving


de euregio rijn-maas-noord is op korte termijn de functie van;

Directeur

Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband euregio rijn-maas-noord bestaat inmiddels meer dan 40 jaar en is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. Het aantrekkelijke werkgebied omvat grote steden zoals Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Düsseldorf, Venlo en Roermond en meer landelijke gemeentes in Noord- en Midden-Limburg en aan de Niederrhein.

De euregio rijn-maas-noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie concreet te maken voor de inwoners van de grensregio. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse burgers, bedrijven en andere organisaties versterken, de contacten verdiepen en waar mogelijk samenwerking stimuleren. De euregio maakt Europa om de hoek voor iedereen tastbaar.

De leden van de euregio – Duitse en Nederlandse lokale overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – werken middels vakcommissies nauw samen en geven zo vorm aan de euregionale ontwikkeling in het belang van de grensregio. Bovendien is de euregio spreekbuis van de regio in Europese context en stemt zij haar ervaringen af met andere euregio´s in Europa. De euregio rijn-maas-noord heeft tot taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, te ondersteunen en te verwezenlijken.

Met het GrensInfoPunt is bij de euregio een informatiepunt voor werkgevers, werknemers en andere grensgangers gevestigd.

De strategische opgaven voor de euregio liggen in de komende jaren onder andere in het verwezenlijken van de doelstellingen uit de nieuwe euregio-visie, de “Grenslandagenda” en het nieuwe INTERREG VI-programma.

Taakinhoud

 • Ontwikkelen van netwerken, verbinden van partijen en belangen aan weerszijden van de grens
 • Initiëren, opstellen en uitvoeren van programma’s en projecten in het kader van grensoverschrijdende samenwerking.
 • Leiding geven aan het secretariaat, inclusief de INTERREG-medewerkers die het INTERREG A programma afwikkelen en de medewerkers van het GrensInfoPunt
 • Inhoudelijke, financiële en strategische planning, coördinatie en uitvoering van de taken van de euregio. Voltooiing en implementatie van de “euregio-visie”
 • Extern vertegenwoordigen van de euregio rijn-maas-noord als bedoeld in de statuten van het openbaar lichaam.
 • Bevorderen en onderhouden van de contacten met de leden van de euregio rijn-maas-noord, alsmede uiteenlopende contacten onderhouden met de ministeries, verenigingen, ondernemersvertegenwoordigers, provincies etc. Presenteren van de taken, doelstellingen en projecten van de euregio rijn-maas-noord.
 • Ondersteunen van de leden bij de behartiging van hun gezamenlijke belangen.
 • Adviseren van leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, overheden en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties.
 • Versterken van de externe bekendheid en de positieve waarneming van de euregio rijn-maas-noord en de Europese samenwerking in het algemeen
 • Coördinatie, voorbereiding en implementatie van de opgaven die samenhangen met het werk in de gremia en werkgroepen van de euregio rijn-maas-noord
 • Budgetverantwoording voor de begroting van de euregio rijn-maas-noord

Uw profiel

Gezocht wordt een persoonlijkheid met een voltooide HBO-opleiding of een relevante academische studie die in staat is om in nauwe samenwerking met het bestuur het secretariaat van de euregio met momenteel 15 medewerkers te leiden.

Goede beheersing van de Duitse en Nederlandse taal in woord en geschrift en een uitstekend gevoel voor de zakelijke en persoonlijke culturele verschillen tussen beide landen wordt vereist.

Ervaring met Duitse en Nederlandse overheden is belangrijk.

U past bij de Euregio als u bovendien de volgende competenties meebrengt:
Communicatie- en teamvaardigheid

 • Besluitvaardigheid
 • Politieke sensitiviteit in NL en D
 • Vaardigheid om te “netwerken“ en belangen te verbinden
 • Flexibiliteit en pragmatisme
 • Leidinggevende ervaring en sociale vaardigheden
 • Verantwoordingsbewuste instelling en inzet.

Wenselijk is bovendien bekendheid met het Europese stimuleringsbeleid en structuurfondsen.

Arbeidsvoorwaarden en overige informatie

Het gaat om een functie in voltijd of in deeltijd (minimaal 80%) voor onbepaalde tijd. Het salaris wordt op basis van kennis en ervaring bepaald volgens TVöD-V (cao voor de Duitse overheid en gemeenten). De bepalingen uit de TVöD-V zijn geldig. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de euregio rijn-maas-noord.

Gelijkheid van kansen, diversiteit en het combineren van familie en beroep zijn belangrijke speerpunten van het personeelsbeleid van de euregio rijn-maas-noord. Wij verheugen ons daarom op uw sollicitatie, ongeacht uw leeftijd, uw culturele of sociale achtergrond, religie, levensbeschouwing, handicap of seksuele identiteit.

Voor nadere inhoudelijke informatie tijdens de sollicitatieprocedure staat de plaatsvervangend directeur van de euregio rijn-maas-noord (dhr. Spaargaren, tel. +49 2161 6985 511) ter beschikking.

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de afdeling personeelsmanagement van de Stadt Mönchengladbach (FB 11, Dhr. Neuß, tel. +49 2161 253027).

Als u zich kunt terugvinden in dit profiel, verheugen wij ons op uw aansprekende sollicitatie, in Duitse of Nederlandse taal, tot uiterlijk 14 oktober 2019, gericht aan:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich Personalmanagement (FB 11)
Wilhelm-Strauß-Straße 50-52
41236 Mönchengladbach
of per E-Mail aan ralf.neuss@moenchengladbach.de

De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting op 25 oktober plaats.

Locatie

Mönchengladbach

Opdrachtgever

Euregio Rijn-Maas-Noord

Publicatiedatum

10.09.2019