Focus op carrièrre, vind alle vacatures op Banenrijklimburg!
Alle focus op carrière?
Vind hier de juiste vacatures!
Vind een nieuwe collega via alle actuele vacatures op Banenrijklimburg!
Samenwerken in een hecht team?
Zoek hier een nieuwe uitdaging!
Vind een matching Zorg vacature op Banenrijklimburg!
All eyes on vacatures op Banenrijklimburg!
Op zoek naar een collega met ambitie?
Vind hier de juiste vacatures!
Snel zoeken

Coördinator Meldkamer Zuid-Limburg

Functieomschrijving

Coördinator Meldkamer Zuid-Limburg (0,8 fte)

Ambulancezorg in Limburg wordt in Zuid Limburg uitgevoerd door de GGD Zuid Limburg en in Noord Limburg door de stichting AmbulanceZorg Limburg Noord. Vanaf 17 oktober 2016 zijn de meldkamers van beide organisaties op Limburgse schaal gezamenlijk gehuisvest in het MCC te Maastricht. Iedere regio blijft verantwoordelijk voor aansturing en inzet van de eigen AmbulanceZorg.
In de komende periode is het de bedoeling om bovenregionale afspraken te maken, met betrekking tot samenwerken en inzet van medewerkers, om de transitie van beide meldkamers in Limburg, van samenwonen naar samenwerken, goed te laten verlopen.
De coördinator meldkamer Zuid-Limburg opereert in een zeer dynamische omgeving van 2 veiligheidsregio’s, 2 opdrachtgevers, een multi meldkamer, samen met politie en brandweer én de (acute) zorgketen. Hij zal voornamelijk op operationeel niveau bezig zijn.

Functieomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het hoofd meldkamer Limburg is de coördinator lid van het managementteam van de afdeling acute zorg en belast met het:

 • Prioriteren, plannen en verdelen van de werkzaamheden op de meldkamer en afstemming hiervan met de medewerkers;
 • Bewaken, borgen en toetsen van de voortgang, de kwaliteit en de kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden op de meldkamer;
 • Optreden als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers van de meldkamer;
 • Verzorgen van de vakinhoudelijke ondersteuning en het coachen van de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit op basis van eigen waarneming en de resultaten uit de competentietoetsingen;
 • Voeren van jaar- en verzuimgesprekken en de rol van informant bij beoordelingsgesprekken;
 • Verzamelen van relevante (sturings)informatie ten behoeve van jaarverslag, rekening, begroting, managementrapportages en administratieve organisatie passend binnen de werkmethodieken van de afdeling acute zorg;
 • Adviseren over personele en organisatorische vraagstukken binnen de organisatie-eenheid aan het hoofd meldkamer en stemt hierover tijdig af met het hoofd afdeling acute zorg;
 • Zorgdragen voor de integrale advisering over meldkamer aangelegenheden aan het hoofd meldkamer Limburg én aan het afdelingshoofd acute zorg;
 • Coördinatie van werkzaamheden bij calamiteiten.

Functie-eisen

 • U beschikt over een Hbo werk- en denkniveau.
 • U heeft een Hbo-opleiding afgerond.
 • U heeft een Hbo-managementopleiding genoten;
 • U heeft meerjarige ervaring met het functioneren als coachend leider;
 • U bent in staat om professioneel om te gaan met feedback (zowel geven als nemen);
 • U bent een resultaatgerichte en daadkrachtige persoonlijkheid;
 • U heeft een flexibele werkhouding en vervult een voorbeeldrol voor de medewerkers van de meldkamer;
 • Als verbinder bent u sociaal en communicatief vaardig;
 • U bent initiatiefrijk, creatief en gericht op het benutten van kansen.
 • U heeft affiniteit met en inzicht in het primaire proces binnen de ambulancezorg;

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 10
 • Minimum salaris: € 2.458,- bruto per maand (aanloopschaal)
 • Maximum salaris: € 4.042,- bruto per maand (functieschaal)
 • Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek
 • Salarisomschrijving: het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring

De GGD Zuid Limburg hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling, naast een uitdagende en stimulerende werkomgeving en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, koop en verkoop van verlof, flexibele werktijdenregeling, studiefaciliteiten en ouderschapsverlof.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag voor 31 juli 2017 uw sollicitatie. U kunt deze richten aan GGD Zuid Limburg, afdeling personeelszaken, Postbus 2022, 6160 HA Geleen. Uw brief met motivatie en curriculum vitae kunt u ook mailen naar personeelszaken@ggdzl.nl.

Nadere inlichtingen omtrent de inhoud van de functie kunnen worden ingewonnen bij R. Cox, hoofd acute zorg GGD Zuid Limburg tel. 06-2185 8003.

Een geschiktheidsonderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Maastricht

Opdrachtgever

GGD Zuid Limburg

Publicatiedatum

12.07.2017