Banenrijklimburg header mobile
/_images_upload/Yf0ThHNqvygaO-La.jpg
De grootste vacaturesite van Limburg

Zet de volgende stap in jouw carrière!

/_images_upload/YgUlvMSsOcOafomu.jpg
Jouw zoektocht begint bij Banenrijklimburg!

Vind de vacature die bij jou past!

Onderwijsstichting Movare

Onderwijsstichting Movare

Adres gegevens

Adres:Jan de Witplein 10
Postcode:6371 CD
Stad:LANDGRAAF
Land:NL

Over: Onderwijsstichting Movare

Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 52 scholen met in totaal 60 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 48 reguliere basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal 11.700 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

MOVARE werkt vanuit de missie “Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor autonomie en authenticiteit van elk mens in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen”. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat zij de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen.

MOVARE kent een Raad van Toezichtmodel met een statutair onderscheiden College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het College van Bestuur (CvB) is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het College treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE en geeft leiding aan directeuren van de scholen en de medewerkers van het Stafbureau.

Het stafbureau verricht ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en ondersteunen bij het uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak.

De naam MOVARE staat voor beweging en verandering. Het onderwijs is evenals de maatschappij in beweging. MOVARE wil die beweging nadrukkelijk richting geven. Aanpak en werkwijze zijn vooruitstrevend en kenmerken zich door een hoog ambitieniveau, ondernemingszin en oog voor innovatie. Bij MOVARE werken bevlogen mensen die er trots op zijn een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van leerlingen die er toe doet. De omvang van de stichting biedt kansen. De afgelopen jaren is gewerkt aan de professionalisering op de scholen. Dit beleid moet de komende jaren worden voortgezet.

De stichting is letterlijk en figuurlijk in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. MOVARE maakt de ontwikkeling door van “individuele professionals” naar een “professionele organisatie”, dit proces heeft de naam MOVARE 2.0. Belangrijke punten in dit proces zijn:

1. De dienstverlening die iedereen in de organisatie biedt, is op elkaar afgestemd.
2. Medewerkers vertrouwen op elkaars professionaliteit.
3. Dit veranderingsproces vraagt om permanente aandacht en tijd en vindt plaats op de scholen en het stafbureau.

De schooldirecteuren krijgen in de nieuwe structuur meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Door deze toegenomen verantwoordelijkheid veranderen de ondersteuningsvragen. Dit stelt andere eisen aan de ondersteuning die het stafbureau biedt. Recentelijk is de keuze gemaakt voor een nieuwe organisatiestructuur en rolinvulling van het stafbureau. Van het stafbureau vraagt dit een stevige verandering in de cultuur en de manier van werken. Het stafbureau zal zich gaan ontwikkelen in de richting van een servicecentrum.

Recente vacatures van Onderwijsstichting Movare

Hieronder vind je een aantal van de meest recente vacatures die door dit bedrijf zijn gepubliceerd. Klik op de vacaturetitel om een uitgebreide beschrijving van de vacature te bekijken.
Deel dit bedrijf
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht
Envida Thuiszorg
PSW.
Janssen Kerres Automotive
Vista college!
Yuverta! Thuis in de Toekomst!
Laurentius
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken!
Gemeente Sittard-Geleen
Gilde Opleidingen!
Koenen en Co Accountants en Adviseurs
Boels Rental
Adelante Zorggroep
Stichting Pergamijn
Centraal Bureau voor de Statistiek
Vivantes, ouderenzorg
Provincie Limburg
Sabic
VDL Groep
Intergarde & Polygarde
SVO PL.
Sevagram, zorg met bezieling!
Radar, zo wil ik leven
We are Pentair!
Zuyderland
PHI
Daelzicht
het Rughuis
Intergrin
Leger des Heils